Warstwy atmosfery - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warstwy atmosfery - wykład - strona 1 Warstwy atmosfery - wykład - strona 2

Fragment notatki:

WARSTWY ATMOSFERY   stratosfera- posiada zmienną wysokość. Największą troposfera jest w klimatach  ciepłych do ok 18 km. W klimatach umiarkowanych jest ona zmienna (lato większa zima mniejsza).  W niej zachodzą najbardziej dynamiczne procesy ; obieg wody, procesy cyrkulacyjne życie  biologiczne,  strefy klimatyczne itp. Gradient temp. Wynosi 6,5’C na 1 km Skład chemiczny : ozon, tlen, para wodna. Tropopauza-warstwa przejściowa jest inna od strefy klimatycznej  Stratosfera-  na wysokości ok 55km. W dolnej części stratosfery panuje prawie stała  temperatura  powietrza,  począwszy od wysokości 30-50 km temperatura rośnie wraz ze wzrostem wysokości . W niej znajduje się  warstwa ozonowa.  W tej warstwie występują ruchy osiadające  Stratopauza- temperatura się stabilizuje  Mezosfera- sięga do ok 90 km. W niej  temperatura powietrza m aleje wraz ze wzrostem wysokości Termosfera- sięga do 700km. Występuje bardzo silna jonizacja atomów gazów Egzosfera- powyżej 700km. AZOT -jako N2 do 50km,atomowy N od 50-100km,dziala na niego prom.  kosmi,które wytwarza nietrwaly izotop 14C-radiowegiel, w dolnej atmo.izotop  ten wchodzi w zw. z O i tworzy CO2.uwolnione atomy N wiaza się z O,  tworząc tl.azotu, te reag. Z woda-azotany i azotyny.sa one wyplukiwane przez  deszcz z atmo. i zasilaja glebe, i pobierany przez rosliny,wiążące azot w żywej  materii.rosli.motylkowe i ich bakt. azotowe.skutkiem redukcji aoztynow i  azotanow-powstawanie N2O. TLEN -w atmo. O2,na wys. 60km dysocjacjai rozpad na czast. 1atomo. Zaczal  pojawiac się w atmo na skutek rozpadu H2O iCO2. pod wpływem pro.uv.  podstawowe źródło Fotosynteza i oddychanie. CO2 - źródło: erupcja wulkanow, procesy oddychania pozary,prod.cementu  spalanie paliw i prod.en.ele. METAN-  sladowe ilości,ma silne pasma pochlaniania prom.ziemsk. w  bliskiej i srodkowej podczerwieni. Przyrost ok.8 ppb rocznie,tworzy się w  wyniku p.biochemicznych w war. Beztlenowych, erupcji  wulkanow.pow.bagien i Pol ryzowych,proc. Fermentacyjne u  przezuwaczy,wydobycie gazu,ocieplenie klimatu WEGIEL - C.KROTKOOKRESOWY-obejmuje wymiane C miedzy atmo.  a biosfera. W proc.fotosyntezy C jest wiazany w tk.roslin-powrot- oddychanie rosl i zwierz i proc. Utleniania obumarlej  materii.DLUGOOKRESOWY W.ORG-bierze w nim udzial cz.biosfery  ladowej, która uniknęła rozkłady i zwiększyła zasoby paliw kopalnych .  zasoby wegla w pokladach paliw kopalnych sa 5,5 krotnie wieksze niż sklad  w atmo. C z 1 i 2 cyklu uczestniczy w fazie obiegu w budowie org żywych- w.organiczny.C. DLUGOOKR.W.NIEORG-gl.role odgrywa  ocean,CO2rozpuszcza się w wodzie i tworzy slaby.k.weglowy, jony wapnia  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz