Użytkowanie ziem wiejskich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Użytkowanie ziem wiejskich - strona 1

Fragment notatki:

W odróżnieniu od obszarów miejskich, wieś charakteryzuje się rozproszeniem, izolacją oraz jednorodnością. Mówiąc o użytkowaniu ziemi, obszar wiejski to przede wszystkim ekstensywna gospodarka ziemią. W Polsce dominującą funkcją pozostaje rolnictwo. Kolejne funkcje to m.in.: leśnictwo, turystyka i rekreacja, przemysł, usługi, handel, a także mieszkalnictwo. Specyfiką głównych rodzajów działalności gospodarczej jest ich powierzchniowe rozmieszczenie i produkcja związana z użytkowaniem ziemi. Poszczególne obszary pełnią zwykle kilka funkcji. We współczesnym rozwoju obszarów wiejskich zakłada się wielofunkcyjność. Jest ona podstawowym elementem trwałego rozwoju. Szczegółowe badania w skali gmin nad przemianami struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce pozwolił wyróżnić 10 klas funkcjonalnych w ramach 5 podstawowych grup:
Gminy o przewadze funkcji rolniczych
Rolnictwo ekstensywne i niskotowarowe
Rolnictwo intensywne i towarowe
Rolnictwo mieszane
Rolnictwo o znacznym udziale gospodarstw socjalnych i funkcji pozarolniczych
Gminy o równorzędnym udziale wszystkich funkcji
Gminy o przewadze leśnictwa
Leśnictwo z udziałem funkcji pozarolniczych
Leśnictwo z udziałem rolnictwa
Gminy o przewadze funkcji turystyczno-wypoczynkowych
Turystyka i wypoczynek z udziałem rolnictwa i leśnictwa
Turystyka i wypoczynek z udziałem funkcji pozarolniczych
Gminy o przewadze funkcji pozarolniczych: przemysłowych, usługowych itp.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz