Utylitaryzm klasyczny i nieklasyczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Utylitaryzm klasyczny i nieklasyczny - strona 1 Utylitaryzm klasyczny i nieklasyczny - strona 2

Fragment notatki:

Utylitaryzm klasyczny i nieklasyczny.
Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu ekonomicznym i politycznym, rozum i przestrzeń publiczna, idea patriotyzmu konstytucyjnego. Społeczna - publiczna - polityczna. Społeczeństwo obywatelskie:
Społeczeństwo obywatelskie może rozwiniąć się w warunkach jednorodnego ładu publiczno-cywilnego (społeczeństwo cywilne odnosi się do obywateli rozumianych przede wszystkim w kontekście politycznym). W państwie takim jednostka taka pozostaje członkiem dwóch społeczności - rodzinnej i obywatelskiej, z których każda rządzi się własną zasadą. Jako członkowie rodziny kierujemy się partykularnym altruizmem moralnej cnoty, troszcząc się wyłącznie o naszych bliskich. Zasada druga - powszechnego egoizmu - kieruje się obywatel, dabający o własne potrzeby, interesy i cele. Obywatel ekonomiczny u Hegla (burgeois - poziom ekonomiczny, poziom dusigrosza, poziom powszecnego egoizmu; citoyen - poziom polityczny, myślenie w kategoriach uniwersalnych): a) ten, kto dla utrzymania swej egzystencji, uczestniczy w systemie potrzeb wszystkich członków, na gruncie których buduje się systemy realizacji tych potrzeb - gospodarkę), b) modus działania - wzajemna wymiana dóbr, towarów i usług zapośredniczona w pieniądzu, podstawą tej wymiany jest konieczność utrzymania się przy życiu (obupólne wykorzystanie potrzeb innych gwoli zrealizowania własnego celu - realizacja celu zależy od innych osób; to zaś powoduje usamodzielnianie się środków - instrument staje się celem). Sfera, w której każdy działa w dobrze pojętym interesie własnym. System ten działa w zgodzie z prawem, respektując interesy konsumentów i producentów. Własność prywatna jest warunkiem koniecznym społeczeństwa obywatelskiego. We własności u Hegla przejawia się: a) istnienie osobowej wolności, która zaskarbia respekt wśród innych jednostek (dlaczego wolność innych jest bardziej dobitnych u jednych?). Patrz: Hegel, 49. Osoby są równe co do źródła własności. Heglowi chodzi o równość praw - równość możliwości, a nie faktyczną równość (w szczegółowości można się różnicować w sposób niesprawiedliwy. Społeczeństwo obywatelskie nie jest przypadkową zbieraniną groszorobów. Refleksja polityczna to refleksja nad zasadami dystrybucji środków do zaspokojenia potrzeb. Citoyen Posiadanie - użytkowanie - własność. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz