Ustrój samorządu terytorialnego wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój samorządu terytorialnego wykład - strona 1 Ustrój samorządu terytorialnego wykład - strona 2 Ustrój samorządu terytorialnego wykład - strona 3

Fragment notatki:


UST wykład 8 27.04.2009
zmiana 1 września na 3 września jeśli chodzi o egzamin poprawkowy CN sala 52 9:00-11:00
Zadania w ramach organu uchwałodawczego
a)zadania o charakterze organizacyjnym -uchwalanie statutów jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku gmin są to dodatkowo statuty jednostek pomocniczych
-uchwalenie innych statutów jednostek organizacyjnych danej jednostki samorządu terytorialnego
-przekształcanie samorządowych jednostek organizacyjnych (tworzenie zmienianie dzielenie)
-uchwalanie regulaminów organizacyjnych
-nadawanie nazw np. ulicą b)zadania o charakterze osobowym
-podejmowanie uchwał przez organy uchwałodawcze w zakresie powiat województwa -wybór organu wykonawczego (zarządu województwa i zarządu powiatu) [wyjątkowo w przypadku gminy czasem dochodzi do wyboru wójta]
-wybieranie osób z które starosta lub marszałek województwa mianuje na stanowisko sekretarza i skarbnika (są to osoby podwładne ale nie należy do marszałka czy starosty ich wybór) -wybieranie osób do komisji (do Rady Gminy określone komisji) -desygnowanie osób które będą reprezentowały daną jednostkę samorządu terytorialnego w innych podmiotach np. w gminnych spółkach lub spółkach prawa handlowego c)zadania związane z kształtowaniem rozwoju jednostki samorządu terytorialnego
1)
[zadania te dotyczą rozwoju samej jednostki samorządu terytorialnego]
-ustalanie zasad gospodarki przestrzennej (uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)
-w przypadku powiatów → nie mają takiej możliwości kształtują ogólne kierunki przeznaczania terenu i informują gminy o zadaniach publicznych powiatu które powinny znajdować się w planach miejscowych gminy bo inaczej powiat będzie miał problem z wykonaniem danego zadania
-w przypadku województwa sporządza się wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego które mają być uwzględnione również w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego
-tylko gminny projekt zagospodarowania przestrzennego ma charakter wiążący
2)
-plany rozwoju poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego [wskazuje wytyczne którymi powinny kierować się dane jednostki w kwestiach gospodarczych]
-gminne plany nie mają charakteru wiążącego -województwo samorządowe uchwala odrębne plany które dotyczą polityki rozwoju
[wagą takich planów rozwojowych jest wstęp do zawierania umów jednostek samorządowych z jednostkami rządowymi na finansowanie danego zadania → tzw kontrakty rozwojowe]
[musi istnieć zgodność takich planów rozwojowych z planem całego kraju w innym wypadku nie zostanie zawarty wyżej wymieniony kontrakt] [KRAJ-WOJEWÓDZTYWO]


(…)

… -projekt budżetu przekłada organ wykonawczy
-przez pierwsze 3 miesiące może być prowizorium budżetowe (realizacja na podstawie projektu budżetu)
-komisja rewizyjna sporządza opinie dołącza opinie RIO i do końca kwietnia każdego roku powinna być uchwalona uchwałą związana z udzieleniem absolutorium
1)nie ma żadnego znaczenia uchwała nie udzielająca absolutorium lub nie podjęta gdy została podjęta w ciągu 9…
… , Starosta, trzy osoby wskazane przez starostę, dwie osoby wskazane przez komendanta powiatowego a w przypadku miasta na prawach powiatu stołecznego komendanta.
Komisja uzdrowiskowa Powołana w każdej gminie mającej status uzdrowiska. Komisje uzdrowiskową powołuje rada gminy spośród radnych. Między innymi opiniuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz plany ochrony środowiska ochrony uzdrowiska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz