Ustawowe prawo pierwokupu w przepisach prawnorolnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawowe prawo pierwokupu w przepisach prawnorolnych-opracowanie - strona 1 Ustawowe prawo pierwokupu w przepisach prawnorolnych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

USTAWOWE PRAWO PIERWOKUPU W PRZEPISACH PRAWNOROLNYCH 1. Ustawowe prawo pierwokupu współwłaścicieli nieruchomości rolnej na gruncie KC
art. 166 oraz 1070 1 KC także 599 par. 2 KC
Wyłączenia od tego prawa pierwokupu:
a. nabywcą udziału/części jest inny współwłaściciel nieruchomości
b. zbywca sprzedaje swój udział lub jego część razem z prowadzonym przez siebie gospodarstwem rolnym
c. nabywcą udziału lub jego części jest osoba, która dziedziczyłaby po zbywcy (tylko dziedziczenie ustawowe i tylko dwie pierwsze grupy spadkowe)
2. Ustawowe prawo pierwokupu dzierżawcy nieruchomości rolnej na gruncie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego: Art. 3.  1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  1)   umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty;
  2)   nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej. Sprzedającym jest osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż ANR Warunki ustawowego prawa pierwokupu dzierżawcy podane na ćwiczeniach: a. chęć sprzedaży po stronie właściciela b. dzierżawca musi spełniać określone warunki” - um. dzierżawy na piśmie z datą pewną - wykonywana co najmniej 3 lata od tej daty pewnej c. dzierżawca jest rolnikiem indywidualnym i nabywa nieruchomość w celu powiększenia gospodarstwa rodzinnego. 5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej jest:
  1)   spółdzielnia produkcji rolnej - w przypadku sprzedaży przez jej członka nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni;
  2)   osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Ustawowe prawo pierwokupu powstaje także, gdy przeniesienie własności nieruchomości realizowane jest w celu uzyskania prawa do renty strukturalnej i w wyniku tej umowy przekazano gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 3 ha, a powierzchnia powiększonego gospodarstwa nie przekroczy 15 ha Forma ta będzie zanikać, bo ostateczny termin składania wniosków o przyznanie renty strukturalnej upłynął 31.12.2003r. Pierwokup nie jest podzielny. Albo kupuje się całość albo w ogóle.
Dzierżawca w terminie 14 dni może złożyć wniosek o wycenę rynkowej wartości nieruchomości.
3. Ustawowe prawo pierwokupu ANR
Przesłanki:

(…)

… jest:
  1)   spółdzielnia produkcji rolnej - w przypadku sprzedaży przez jej członka nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni;
  2)   osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Ustawowe prawo pierwokupu powstaje także, gdy przeniesienie własności nieruchomości realizowane jest w celu uzyskania prawa do renty strukturalnej i w wyniku tej umowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz