Urlopy i zwolnienia z pracy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urlopy i zwolnienia z pracy - wykład - strona 1 Urlopy i zwolnienia z pracy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

3. Urlopy i zwolnienia od pracy
3.1. Pojęcie urlopu wypoczynkowego URLOP WYPOCZYNKOWY- zwolnienie pracownika od obowiązkowego świadczenia pracy w każdym roku na określony w ustawie czas z zapewnieniem mu prawa do wynagrodzenia. Celem jest wypoczynek i regeneracja sił.
3.2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
Prawo do urlopu wypoczynkowego jest obligatoryjnym składnikiem stosunku pracy, po spełnieniu pewnych przesłanego wynika z niego roszczenie do konkretnego urlopu.
Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, nabywa prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
3.3. Wymiar urlopu wypoczynkowego
Roczny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, a 26dni, jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do okresu pracy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia, bez względu na czas trwania przerwy lub sposób ustania stosunku pracy.
Okres zatrudnienia powiększa się o czas nauki w szkołach ponadpodstawowych (okres nauki wlicza się pod warunkiem uzyskania świadectwa, bez względu na tryb nauczania) . okresy nauki z tytułu ukończenia kilku szkół ponadpodst. nie podlegają sumowaniu.
Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze przysługuje urlop uzupełniający.
Powiększenie urlopu:
- urlop nie przekraczający 26 dni + 10 dni dla inwalidów wojskowych i wojennych
- urlop przekraczający 26dni + 10 dni pracownikowi o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
Urlopu udziela się w dni, które są dla danego pracownika dniami pracy, w wymiarze godzinowym, w pełnych dniach.
3.4. Zasady udzielania i korzystania z urlopu wypoczynkowego. Urlop proporcjonalny i urlop „na żądanie”
UDZIELANIE URLOPU W ZWYKŁYM TRYBIE
Pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów ustalanym przez pracodawcę. Plan urlopów jest wiążący dla pracodawcy i pracowników. Jeżeli pracodawca nie ustala planu urlopów, to ustala indywidualnie termin urlopu dla każdego pracownika po porozumieniu z pracownikiem. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, pracodawca obowiązany jest przesunąć urlop na termin późniejszy,
Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia, a pracownik jest obowiązany wykorzystać urlop w tym okresie.


(…)

…:
- na poszukiwanie nowej pracy w okresie co najmniej 2-tygodniowego wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
- na zlecone przez lekarza badania pracownicy w ciąży
- przerwa na karmienie piersią dla pracownicy zatrudnionej przez co najmniej 4h dziennie
- na opiekę nad dzieckiem do 14 lat
- na profilaktyczne badania lekarskie
w rozporządzeniu Min. Pracy i Polityki Socjalnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz