Upadek Polski w XVIII wieku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Upadek Polski w XVIII wieku - wykład - strona 1 Upadek Polski w XVIII wieku - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Upadek Polski w XVIII wieku spowodowany był wieloma czynnikami. Analizując wszystkie przyczyny, można dojsc do wniosku, ze głównym powodem było załamanie się ekspansji Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku i kryzys polityczny zarówno w polityce wewnętrznej jak i zewnętrznej. Mnogośc problemów politycznych, społecznych i gospodarczych doprowadzila do upadku. Słabość państwa spowodowana dwoma wiekami wojen wywołała kryzys gospodarczy. Polska była wyniszczona i zrujnowana finansowo - brakowało pieniędzy na odbudowę miast i wsi. Straty ludności były ogromne, nastąpił regres techniki. Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana utrzymywana w Polsce bardzo długo wstrzymywała rozwój gospodarczy. Sprzyjało to licznym przywilejom szlacheckim. Swoje piętno odcisnęły również zniszczenia Polski spowodowane wojnami z XVII i z początku XVIII wieku. I związane z tym klęski żywiołowe. Ludność Polski w tym czasie zmniejszyła się o jedną trzecia. Liczne przemarsze wojsk powodowały ogromne straty, palono domy rabowano plony. Chłopi nie posiadali środków na odbudowe ich. Ziemie chłopów włączane były do folwarków. Coraz częściej powtarzały się lata głodu. W miastach sytuacja nie wyglądała o wiele lepiej. Po okresie rozkwitu w XV i XVI wieku zaczęły one upadać. Chłopi nie brali udziału w wymianie towarowo-pieniężnej. Wiele miast, zwłaszcza mniejszych zmieniło się na osady rolnicze. Było to w znaczny stopniu spowodowane przez szlachtę. Przejęła ona dzięki temu w swoje ręce handel produktami rolnymi. W połowie XVII wieku wybito znaczną ilości pogorszonej monety, tzn. zawierającej mniejszą ilość kruszcu. Spowodowało to gwałtowny spadek jej wartości. Ostateczny cios miastom wymierzyły wojny. W czasie ich trwania miasta zostały splądrowane, palone. Na Mazowszu liczba ludności miast zmniejszyła się o 90 % a duże miasta - Poznań, Warszawa utraciły połowę swojej ludności.
Kolejnym powodem upadku były usterki w działaniu państwa, przejawiająca się słabościom władzy królewskiej. Otóż od roku 1573 panowała wolna elekcja, która pozwalała na wkroczenie obcych rodów do Polski. Elekcyjni królowie różnie prowadzili swoja politykę, jedni starali się pomóc Polsce, inni popełniali wiele rozmaitych błędów. Wszystko zaczęło się od wkroczenia na tron polski saskiej dynastii Wettinów. Ten błąd polityczny, jakiego się dopuszczono, doprowadził do powstania licznych przyczyn gospodarczych, które miały wpływ na upadek I Rzeczypospolitej. W roku 1764 r. na króla polski wybrano Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to ostatnia elekcja w dziejach Rzeczypospolitej. Zapewne Poniatowski przyczynił się do rozwoju kultury polskiej oraz utworzenia sejmu czteroletniego. Trzeba jednak przyznać, iż w okresie rządów Stanisława Augusta gospodarka wyszła z letargu, wchodząc na pomyślną drogę. Zniesiono cła wewnętrzne, uruchomiono mennicę w Warszawie, usprawniono zarządzanie miastami. Epoka Stanisławowska owocowała w powstanie wielu manufaktur. Droga jaką obrał Poniatowski wydaję się być rozsądną, jednakże było już stanowczo za późno.


(…)

… przekupywali posłów, którzy na ich polecenie zrywali sejmy.
Na kryzys RP wpływ również miało osłabienie militarne. Pospolite ruszenie straciło na znaczeniu. Większa część nieregularnej armii składała się z najemników cudzoziemskich. Dowództwo wojskowe nie cieszyło się autorytetem. Zalegano z wypłatą żołdu, co powodowało dezercję i kradzieże.
Słabość państwa polskiego odbiła się na jego polityce zagranicznej…
…, usprawniono zarządzanie miastami. Epoka Stanisławowska owocowała w powstanie wielu manufaktur. Droga jaką obrał Poniatowski wydaję się być rozsądną, jednakże było już stanowczo za późno.
Niestety w ówczesnej Polsce nie zaobserwowano tylko upadku autorytetu władzy królewskiej, na znaczeniu utracił także inny organ władzy centralnej - sejm. Przyjęta w 1552 r. zasada liberum veto, to znaczy całkowitej…
…'. Z państwa polsko-litewskiego, liczącego w połowie XVIII wieku około 725 tys. km kwadratowych i 12,2 miliona mieszkańców Rosja zagarnęła w sumie 62% terytorium i 45% ludności, Prusy - 20% ziem i 23% ludności, Austria - 18% terenów i 32% populacji. Polska była w niewoli przez 123 lata. Skutki rozbiorów odczuwamy do dziś. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz