Uniwersytet Warszawski - strona 789

Soroptomist - tekst po angielsku

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

SOROPTOMIST Monitoring human rights Monitoring takes place in two primary ways: States reporting and the subsequent review, and, for some rights, individual complaints. Each major international human rights treaty provides for what is called a treaty monitoring body. These bodies meet regularly to ...

Wybrane europejskie organizacje pozarządowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

W YBRANE EUROPEJSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I NDEKS O RGANIZACJI ZE W ZGLĘDU NA P OLA D ZIAŁAŃ W U KŁADZIE A LFABETYCZNYM BEZDOMNI ..European Federation for Social Assistance and Integration through Housing Provision (EUROPIL) - Europejska Federacja na rzecz Pomocy Społecznej i Integracji poprzez ...

Organizacje międzynarodowe II

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 896

Organizacje międzynarodowe II Problematyka gospodarcza w działalności INGOs: Prywatna Filantropia: (http://www.csmonitor.com/USA/2008/0512/p02s05-usgn.html) 1) The Bill & Melinda Gates Foundation http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx The foundation is organized into three main progr...

Organizacje Międzynarodowe 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Organizacje Międzynarodowe 3 Globalna i regionalna ochrona praw człowieka : http://www.etnoteam.pl/pojecia_miedzynarodowe Jeszcze na początku XX wieku uznawanie praw człowieka leżało w gestii poszczególnych państw. Nie istniał żaden uniwersalny i prawnie wiążący katalog praw człowieka. Dopiero II ...

Organizacje międzynarodowe - wykład - Women for Women International

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

Organizacje Międzynarodowe IV INGOs a ochrona praw kobiet: Wybrana problematyka praw kobiet: a) problematyka normatywna; b) sytuacja kobiet w krajach 3. świata; Przykłady organizacji działających na rzecz kobiet: a) Women for Women International : http://www.womenforwomen.org/ Women for Women...

Organizacje międzynarodowe - wykład - Organizacje ekologiczne i pacyfi...

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1715

Organizacje Międzynarodowe V Organizacje ekologiczne i pacyfistyczne: Problematyka ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego Przyszłość globalnych ruchów pokojowych Wybrane organizacje ekologiczne i pacyfistyczne: a) Friends of the Earth : http://www.foei.org/ http://www.foei.org/en/who...

Organizacje Międzynarodowe VI

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

Organizacje Międzynarodowe VI Organizacje społeczne i religijne: INGOs a współczesne ruchy religijne. Organizacje parareligijne i New Age: a) Pagan Federation International : http://www.paganfederation.org/ http://www.pl.paganfederation.org/kronika.php = is a UK-based voluntary organisation, fo...

Organizacje międzynarodowe - wykład - działalność INGOs:

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1428

Organizacje Międzynarodowe VII Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe w działalności INGOs: Charakterystyka przedmiotowego zakresu działalności INGOs Wybrane INGOs: a) Peace Brigades : http://www.peacebrigades.org/ „PBI is...

Organizacje Międzynarodowe VIII

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Organizacje Międzynarodowe VIII Rozwój indywidualnych umiejętności: a) I nternational High IQ Society : http://www.highiqsociety.org/ „The International High IQ Society was formed in 2000 as an independent membership organization compr...

Arystoteles - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Arystoteles Arystoteles   (384-322 p.n.e.), filozof grecki. Pochodził ze Stagiry Ok. 366-347 p.n.e. kształcił się w   Akademii Platońskiej .335 p.n.e. powrócił do Aten, gdzie założył szkołę filozoficzną:   Likejon .Początkowo zwolennik   Platona , wykształcił szybko zręby własnej doktryny. Przecz...