Uniwersytet Warszawski - strona 788

Antropologia widowisk - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Bętkowski
 • Antropologia
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2751

Performans wg Schechnera - definicja Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego. Red. J.MacAloon. Przeł. K. Przyłuska-Urbanowicz. Warszawa 2009, s. 11 - 38. Znaniecki F.: Pojęcie roli społecznej. W: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów. Wstęp i red. L. Kol...

Organizacje międzyrządowe - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 896

2 zajęcia - 22.02.2012 Organizacje międzyrządowe Integracyjne Zasięg regionalny Podstawowe fazy integracji Wspólnoty Europejskie - UE Wspólnota Karaibska Nie mające charakteru integracyjnego Różnią się sposobem działania, mają określone cele Organizacje koordynacyjne i ponadnarodowe - wraz ...

Funkcje i znaczenie organizacji międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1057

„FUNKCJE I ZNACZENIE ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH” Wstęp: Praca ta dotyczy funkcji i znaczenia organizacji międzynarodowych, ponieważ uważane są za kluczowego, jednego z najważniejszych obok państwa, uczestnika współczesnych stosunków międzynarodowych. Organizacje międzynarodowe istniały już w sta...

Międzynarodowe organizacje i ośrodki badań - rola w edukacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Jaką rolę we współczesnej edukacji odgrywają międzynarodowe organizacje i ośrodki badań, zajmujące się oświatą i wychowaniem? Do najważniejszych organizacji poza UE należą: Rada Europy z siedzibą w Strasburgu Organizacja współpracy Gospodarczej i Rozwoju z siedzibą w Paryżu UNESCO -

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Handel Zagraniczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stosunki między podmiotami gospodarki światowej, między krajami o różnych ustrojach, o różnym stopniu rozwoju. Ogólne rozmiary eksportu i importu krajów świata łącznie. Powiązania gospodarcze krajów z zagranicą, miejsce kraju w produkcji i dochodzie narodowym. St...

Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 868

Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych Kegel T. `Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie' w Łoś-Nowak T. s. 100-109 Geneza organizacji międzynarodowych Geneza organizacji międzynarodowych sięga VIII wieku p.n.e. W starożytnych Chinach istniały formy stosunków międzynarodowyc...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - wyzwania i zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Adam Daniel Rotfeld ∗ ONZ - Nowe Wyzwania, Nowe Zadania Wprowadzenie Przyszłość Narodów Zjednoczonych - to jeden najistotniejszych problemów stojących dziś przed społecznością międzynarodową. Wydarzenia z 11 września ujawniły w całej rozciągłości słabości istniejącego porządku międzynarodowego. Wy...

Organizacje międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1155

.eduProgram: Encyklopedia Organizacji Międzynarodowych - Doliwa-Klepacki Zbigniew M. 5 z ćwiczeń zwalnia egzaminu za aktywność -ocena z zaliczenia ćwiczeń nie przekłada się nas ocena z egzaminu ściąganie na egzaminie daje negatywną oceną, w innych przypadkach nie - zaliczanie egzaminu do skutku + ...

Organizacje międzynarodowe - wykład - Prawo międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

ORGNIZCJE MIĘZYNARODOWE Prawo międzynarodowe , zespół norm regulujących stosunki między państwami oraz z ich przyzwolenia (państwa są głównymi twórcami prawa międzynarodowego) także z innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych (np. organizacjami międzynarodowymi , Stolicą Apostolską . Podmioty ...

Organizacje międzynarodowe i ich typologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 784

. Pojęcie organizacji międzynarodowej i typologii organizacji międzynarodowych Termin: MOP i MOM - Międzynarodowe organizacje międzyrządowe - członkami są państwa. Unia stowarzyszeń międzynarodowych - UIA - jest to organizacja zajmująca się badaniem problematyki innych organizacji międzynarodowych...