Uniwersytet Warszawski - strona 790

Ateizm - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Ateizm - to światopogląd ontologicznie przeciwny teizmowi , odrzucający wiarę w istnienie bogów. Do ateistów zalicza się zarówno ludzi odrzucających wiarę w bogów jak i zaprzeczających ich istnieniu. W starożytności

Deizm - charakterystyka zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1120

DEIZM Stanowisko światopoglądowe, wg którego Bóg - stworzywszy wszechświat lub (w poglądach bardziej radykalnych) obdarzywszy materię zdolnością do samodzielnego rozwoju wg. ustalonych przez siebie praw - nie ingeruje odtąd w losy świata , pozostawiając przyrodę jej własnemu biegowi. Deizm był ko...

Epikureizm - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

EPIKUREIZ M Epikureizm   - kierunek   filozoficzny   zapoczątkowany w starożytności przez   Epikura , w ok. 306r.p.n.e. kontynuowany także w czasach nowożytnych. Podobnie jak większość kierunków filozoficznych   hellenizmu dla epikurejczyków ...

Święty Augustyn - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952

ś.Augustyn Augustynizm   to doktryna filozoficzno-religijna   Św. Augusta , a także wywodzące się z niej inne kierunki pochodne, takie jak: filozoficzne, materialne oraz kurozjonalne. Do XVI wieku była oficjalną filozofią   Kościoła katolickiego . System ten zakłada istnienie dramatycznego rozdar...

Świety Tomasz - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1120

św. Tomasz - tomizm Głównym pojęciami są : istnienie, punkt, zamożność, kondycja, materia, przyczyna sprawcza, przyczyna, substancja, przypadłości, istota. Cechy charakterystyczne tomizmu to: prawda ,   piękno   i   dobro   to powszechne atr...

Anzelm z Canterbury - mistyka średniowiecza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Anzelm z Canterbury - mistyka średniowiecza Prymat rozumu nad wiarą Najważniejsze tezy św. Anzelma dotyczą problemu relacji rozumu do wiary , jednej z najbardziej istotnych kontrowersji średniowiecza. Anzelm twierdzi, że rozum jest n...

Przedstawiciele empiryzmu - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1239

Empiryści - F. Bacon Bacon rozwinął metodologię empiryzmu . Zamierzał stworzyć taką metodę, która pozwoli odkryć stałe właściwości rzeczy. Poświęcił temu   Novum Organum   ( 1620 ), mające w założeniu być tomem wielkiej pracy reformującej całokształt nauki   Instauratio Magna   (nie dokończonej)....

Oświecenie oraz sensualizm - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1981

4. OŚWIECENIE Voltaire Bóg i religia Dzieła Voltaire'a cechuje krytycyzm, odrzucenie autorytetów oraz tolerancja dla różnorodnych postaw,   racjonalizm , odrzucenie instytucji   Kościoła . W dogmatyzmie religijnym dostrzegł przyczyny nietolera...

Filon, Plotyn i Demokryt z Abdery - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

FILON CEL FILOZOFII: poznanie boga. DUALIZM: bog vs swiat, zlo vs dobro, duch vs materia. Ale celem jest monizm: odnalezienie jednosci tych przeciwienstw poprzez ustalenie porzadku, gradacji. SCHEMAT METAFIZYKI: Bog (gr. absolut + zyd. jedyny b...

Pozytywizm, egzystencjalizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973

Pozytywizm August Comte Comte nakreślił podstawy filozofii   pozytywistycznej   (był twórcą pojęcia   pozytywizm ). Filozofia jego jest pozytywna gdyż: zajmuje się ona wyłącznie przedmiotami rzeczywistymi - bada rzeczy dostępne umysłowi; rozważa tylko tematy pożyteczne - gdyż chce służyć polepsze...