Uniwersytet Warszawski - strona 781

Pozytywizm, "Sachem" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1981

Sachem - utwór zamykający okres dominacji nowelistyki w twórczości pisarza - Sienkiewicz pisał go w czasie prac nad Ogniem i mieczem . Kompozycja i gatunek utworu - zaliczany jest do utworów nowelistycznych z kręgu amerykańskiego, ma budowę klasycz...

Henryk Sienkiewicz - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2261

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) Życie -Pseud. Litwos. - Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, więc z powodu złej sytuacji materialnej rodziny już jako 10-letni chłopiec podjął się pracy guwernera. - Jako gimnazjalista napisał prawdopodobnie swoją pierwszą powieść pt. „Ofiara ”. - Rozpoczął s...

Henryk Sienkiewicz "Niewola tatarska" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2632

Henryk Sienkiewicz W kręgu trylogii Niewola tatarska Urywki z kroniki szlacheckiej Aleksego Zdanoborskiego Pacholę, jadąc przodem alboli też za mną, pobrzdękiwało na teorbaniku, a mnie żałość i tęsknota za Marysią ściskały serce - im dalej od niej odjeżdżałem, tym ją miłowałem goręcej. Przychodzi...

Jamioł "Obrazek Wiejski" - treść

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Jamioł obrazek wiejski W miasteczku Łupiskórach po pogrzebie Kalikstowej były nieszpory, a po nieszporach zostało jeszcze kilkanaście bab w kościele, by odśpiewać resztę pieśni. Była godzina czwarta po południu, ale że w zimie o czwartej mrok za...

Pozytywizm - "Jamioł"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232

Jamioł Nowela Henryka Sienkiewicza napisana w roku 1882. Opis fabuły Akcja noweli rozpoczyna się w kościele, po zakończeniu Mszy Świętej odprawionej podczas pogrzebu starej kobiety, która była babcią młodziutkiej Marysi. W świątyni znajduje się tylko kilka osób - kumoszki i Marysia. Kobiety głośno...

"Janko Muzykant" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057

Janko Muzykant Kompozycja noweli - charakterystyczne elementy budowy klasycznej noweli, która jest połączona z formą małej biografii głównego bohatera - poznajemy historię jego życia od narodzin aż do śmierci. - motyw skrzypiec pełni w utworze dwie funkcje ( jest elementem sprawczym głównego zdarze...

"Janko Muzykant" - streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Janko Muzykant Streszczenie W ubogiej wiejskiej chacie przychodzi na świat wątły chłopiec o imieniu Janek . Zebrane nad położnicą kobiety wiejskie nie dają szans na przeżycie ani jej, ani narodzonemu dziecku. Nad kobietą zapalają gromnicę, a dziecko chrzczą, ponieważ sadzą, że chłopiec umrze zanim ...

"Janko Muzykant" - tekst

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Janko Muzykant Przyszło to na świat wątłe, słabe. Kumy, co się były zebrały przy tapczanie położnicy kręciły głowami i nad matką i nad dzieckiem. Kowalka Szymonowa, która była najmądrzejsza, poczęła chorą pocieszać: - Dajta - powiada - to zapalę nad wami gromnicę, juże z was nic będzie, moja kumo;...

"Klub Pickwicka" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3661

Klub Pickwicka Utwór opowiada o przygodach i podróżach członków tytułowego klubu i ich przywódcy - Samuela Pickwicka. Okoliczności powstania Inicjatorem powstania utworu był popularny rysownik Robert Seymour, który zaproponował wydawnictwu "Chapman and Hall" stworzenie serii humorystyczn...

Pozytywizm Maria Konopnicka - nowele

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 812

MARIA KONOPNICKA „ Dym” Stara kobieta i jej syn Marcyœ mieszkaj¹ w pokoiku na facjatce. Ch³opiec pracuje jako palacz w kot³owni w fabryce naprzeciwko ich mieszkania, 7 dni w tygodniu; matka codziennie przypatruje siê s³upowi dymu, uchodz¹cemu z fabrycznego komina, który przybiera przeró¿ne kszta³t...