Uniwersytet Warszawski - strona 67

note /search

George Berkeley - „Traktat o zasadach poznania ludzkiego”

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 1379

George Berkeley - „Traktat o zasadach poznania ludzkiego” wstęp Berkeley zaznacza swoje stanowisko, stwierdzając, że filozofia jest badaniem mądrości i prawdy. Świadectwo zmysłów wchodzi nierzadko w kolizję ze świadectwem rozumu, co może prowadzić ludzi do sceptycyzmu. Rozum ludzki nie jest narzędz...

Blaise Pascal - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1120

Blaise Pascal (1623-1662) „porządek rozumu” i „porządek serca” Wyodrębnienie tych dwóch ładów w obrębie myśli Pascala nie jest łatwe. Porządki te zlewają się, czasem pozostając ze sobą sprzecznymi. Porządek rozumu aplikuje Pascal do badań i ...

Tomasso Campanella - “Miasto Słońca”

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 707

Tomasso Campanella - “Miasto Słońca” “Miasto Słońca” nie zachwyca ani artystycznym stylem, ani barwnym językiem, ani nawet oryginalnością. Campanella wzór dla swojej utopii upatrzył sobie w dziele Thomasa More'a, nie pozostając jednocześnie ...

Sebastian Castellion - „O sztuce wątpienia”

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Sebastian Castellion - „O sztuce wątpienia”, Giacomo Aconcio - „Zasadzki szatana” Obydwa dzieła napisane zostały poza Kościołem, a tyczą się problemu tolerancji - przede wszystkim religijnej. Castellion dzieli ludzi na dwie grupy - przyjmujących...

Oświecenie niemieckie - Christian Wolff

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

oświecenie niemieckie - Christian Wolff (1679-1754) Wolff był racjonalistą - stworzył kompletny system filozofii, który obejmował metafizykę i naturalną teologię. Kładł nacisk na praktyczny cel filozofii, ale charakterystyczną cechą jego f...

David Hume i empiryzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

David Hume (1715 - 1776) doświadczenie dostarcza nam wrażeń, które potem umysł kopiuje w postaci idei wiedza zawarta w ideach występuje wtedy, gdy wypowiada informacji zawarte w treści wrażeń i poza nie wykracza dwa przedmioty badania: fakty...

David Hume - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 868

David Hume ( 1715 - 1776 ) doświadczenie dostarcza nam wrażeń, które potem umysł kopiuje w postaci idei wiedza zawarta w ideach występuje wtedy, gdy wypowiada informacji zawarte w treści wrażeń i poza nie wykracza dwa przedmioty badania: fak...

Demokryt z Abdery - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 665

Demokryt z Abdery ( V-IV w. p.n.e.) podział świata poziom elementarnej rzeczywistości atomy dzielą się na gatunki, ale w obrębie gatunków są jednakowe wpływają na to, jakie właściwości posiadają rzeczy i zjawiska z nich tworzone nie podlegaj...

Demokryt z Abdery - omówienie - podział świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 567

Demokryt z Abdery (V-IV w. p.n.e.) podział świata poziom elementarnej rzeczywistości atomy dzielą się na gatunki, ale w obrębie gatunków są jednakowe wpływają na to, jakie właściwości posiadają rzeczy i zjawiska z nich tworzone nie podlegają...

Rene Descartes - „Rozprawa o metodzie”

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 2667
Wyświetleń: 2695

Rene Descartes - „Rozprawa o metodzie" (części: I - IV)Część I: Na wstępie rozróżnia Descartes dwa pojęcia: rozsądek (rozum) i umysł. Rozsądek jest niczym innym, jak tylko zdolnością odróżni...