Uniwersytet Warszawski - strona 654

Wykład - Rodzaje władzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

RODZAJE WŁADZY Władza Ustawodawcza: Parlament dwuizbowy, Sejm i Senat (Legislatywa) Władza wykonawcza (egzekutywa)- Rada Ministrów, Ministrowie zarządzają wykonaniem uchwalonych ustaw Władza Sądowa: Sądy Najwyższe, Sądy Powszechne: (Rejonowe, Okręgowe, Apelacyjne), Sądy Administracyjne, Sądy Wojs...

Wykład - Społeczeństwo polskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

Społeczeństwo polskie. Cechy społeczeństwa polskiego w 20-leciu międzywojennym → społeczeństwo rolnicze ; większość ludności mieszkała na przeludnionej wsi ( problem  reformy rolnej zyskiwał szczególne znaczenie) a migracja do miast...

Wykład - definicja społeczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

SPOŁECZEŃSTWO Społeczeństwo to zbiorowość ludzi, która stanowi względnie autonomiczną i zamkniętą całość. Zbiorowość społeczna Zbiorowość została wyodrębniona w oparciu o cztery zasady: terytorialną, ekonomiczną, polityczną i kultur...

Wykład - Sposoby egzekwowania prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Sposoby egzekwowania prawa Sankcje (Sankcja, aby spełniała swoją rolę powinna być dolegliwa, nieuchronna i proporcjonalna do określonego zachowania i czynu.) Rozsiane Zinstytucjonalizowane (zorganizowane) Ten rodzaj sankcji wiąże się z przekroczeniem norm moralnych, obyczajowych lub religijnych...

Wykład - definicja Subkultury

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

Subkultury Subkultura młodzieżowa - nazwa grupy młodzieżowej w której normy obyczajowe zasady postępowania ubiór odbiegają od norm reszty społeczeństwa. Subkultury manifestują negację wzorów kultury uznawanych przez większość społeczeństwa odrzucane elementy zastępują własnymi wzorcami zachowań - s...

Wykład - Systemy rządów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

Systemy rządów 1.parlamentarno gabinetowy (Wielka Brytania) - głową państwa jest monarcha nieodpowiedzialny parlamentarnie i konstytucyjnie, sprawuje funkcję reprezentacyjną, jego kompetencje (uprawnienia) wykonuje premier - parlament jest dwuizbowy, istnieje wyższość izby gmin nad izbą lordów, d...

Wykład - Wybory prezydenckie w 1990 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Wybory prezydenckie w 1990 roku W 1990 roku odbyły się po raz pierwszy w historii Polski powszechne wybory prezydenckie. W drugiej turze wyborów zwyciężył Lech Wałęsa. Propozycje prez...

Wykład - Zmiany społeczne w okresie transformacji po 1989 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Zmiany społeczne w okresie transformacji po 1989 roku → zjawisko transformacji systemowej w sferze ekonomicznej(m.in.prywatyzacja restrukturyzacja)  zrodziło bezrobocie spadek liczby rolników i robotników ; z drugiej strony wzrosła liczba osób  pracujących na własny rachunek( w usługach i handlu) o...

Wykład - Systemy ochrony informacji niejawnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona danych osobowych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2170

Systemy ochrony informacji niejawnych 9stycznia kolokwium. Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22stycznia 1999. Dziennik ustaw 2005nr 196/16/ 31, rozporządzenia rady ministrów dnia 18 październiki w sprawie organizacji i fun...

Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1302

te których jestem pewna sa na czerwono, a te które mi się wydaje na niebiesko:P Powszechnie używanym wskaźnikiem stanu zdrowotnego lasów jest: a. wskaźnik produktywności b. wskaźnik rocznego przyrostu drewna c. wskaźnik defoliacji liści d. wskaźnik udziału drzew o określonej pierśnicy e. wskaźnik ...