Uniwersytet Warszawski - strona 608

Historia mediów po roku 1850-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 679

Po roku 1850 na łamy dzienników wkracza literatura. Jest to spowodowane zarówno zapotrzebowaniem ze strony czytelników, jak i chęcią wypromowania literatury, która najpierw właśnie zaistniała w prasie, później w formie książkowej. Formy: Powieść odcinkowa. Kraszewski. Prus. Orzeszkowa. Sienki...

Prasa 1939-1945-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Prasa 1939 - 1945 (konspiracyjna). Skala zjawiska: W zależności od kryteriów około 2000 tytułów. Funkcje społeczne: Zupełnie inne, niż prasa wychodząca legalnie: Funkcja informacyjna. Funkcja organizatorsko - propagandowa. Funkcja organizatorska: Prasa konspiracyjna integrowała ludzi działaj...

Prasa masowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Prasa masowa: Zjawisko znane już w Polsce: W XIX w. pojawiały się Kuriery: Warszawski, Codzienny, Poranny. Masowość przejawiała się w sposobie redagowania i języku oraz cenie dostosowanych do potrzeb „przeciętnego” czytelnika. W międzywojniu doszło do rozwinięcia tej formuły w oparciu o doświadc...

Prasa powstania listopadowego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Prasa powstania listopadowego: Zawsze w takich sytuacjach prasa zaczyna wychodzić poza cenzurą. Tak się też stało 30. listopada 1830 r., a trwało do kapitulacji Warszawy we wrześniu 1831 r. Mimo wolnej prasy istniały urzędy cenzury, które nie działały,ale czekały na swój czas. Już w pierwszych m...

Prasa prawicowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Prasa prawicowa: Prasa obozu narodowego: Periodyki wydawane lub inspirowane przez: Związek Narodowo - Ludowy. Stronnictwo Narodowe (potem). Cezury: 1918 - 1926 Wówczas ta formacja współrządzi, prasa odnosi sukcesy, jest najsilniejsza w RP. 1926 - 1939 Obóz narodowy zwalczany przez ekipę pom...

Prasa ruchu ludowego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Prasa ruchu ludowego: Ludowcy mieli tradycje prasowe jeszcze z wieku XIX. Początki: Prasa dla ludu. Orientacja katolicko - konserwatywna. Główny animator: ksiądz Stanisław Stojałowski (Wieniec,

Friedman-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

M. Friedman 1.      Dlaczego wg Friedmana w latach 30-50 wśród większości ekonomistów panowało przekonanie o nieefektywności polityki pieniężnej? W latach 30-50 polityka pieniężna spotkała się z nast. zarzutami: -wg. Keyenes'a: jeżeli preferencja płynności jest absolutna lub prawie absolutna (co ...

Wykorzystanie wiedzy w społeczeństwie-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 441

Pytania do tekstu Wykorzystanie wiedzy w społeczeństwie:   1.      Jaki jest „problem ekonomiczny” społeczeństwa wg ekonomii neoklasycznej (s. 89)? Źródłem „problemu ekonomicznego” społeczeństwa wg ekonomii neoklasycznej, są założenia wykorzystywane do modelowania procesów gospodarczych. Jedno z ...

Keynes-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 665

1.      Jakie są dwie najważniejsze wady kapitalizmu wg Keynesa? Wg Keynesa współczesny kapitalizm nie jest w stanie zapewnić pełnego wykorzystania czynników produkcji Odrzuca on tezę klasyczną o nieinterwencji państwa i automatycznym regulatorze przywracającym równowagę gospodarczą. 2.   Jakie są...

Adam Smith-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1253

ADAM SMITH Rozdział I - „O podziale pracy” Jakie są skutki podziału pracy w społeczeństwie wg Smitha? Dla Smitha źródłem bogactwa była praca ludzka, zaangażowana w wytworzenie dóbr. Podział pracy wpływa na wzrost bogactwa narodów (PKB) przez co mamy wzrost gospodarczy. Podział pracy jest fundamen...