Uniwersytet Warszawski - strona 266

Wykład - geografia wyznań i religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

GEOGRAFIA WYZNAŃ I RELIGII Chrześcjanie - 3/4 wszystkich chrześcijan - Europa i w obu amerykach, Muzułmanie - Azja, Afryka, Hindusi - Indie, Buddyści - Azja, Azja wsch.(głównie). AFRYKA: 1) Chrześcijanie - 40%, 2) Muzułmanie - 40%; na płd. od rów...

Wykład - granice państw

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 602

GRANICE PAŃSTW W grupie państw małych znajdują się minipaństewka. W Europie do grupy minipaństw należą Monako (1,6 km/2) San Marino (61 km/2) Andora (465 km/2) księstwo Lichtenstein (157 km/2) w Azji natomiast to Bahrajn (598 km/2) Malediwy (298 km/2) w Oceanii - Tuvalu ( 30 km/2) Minipaństwa mają ...

Wykład - języki naturalne, sztuczne i międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 763

JĘZYKI NATURALNE I SZTUCZNE. Języki sztuczne: Schlenger- WOLAPID- 1879. 1887- Zamenhof- Esperanto (mający nadzieję). 1954- Światowy Związek Esperanto, który powstał w 1908, zostaje przyjęty w poczet członków UNESCO. 2 miliony mówiących w 50 krajach. Bazuje na językach europejskich, jest nauczany...

Wykład - Jednostki geopolityczne na mapie świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1225

Jednostki geopolityczne na mapie świata - PAŃSTWA Nazwy państw: Polis Civitas Respublika Imperium (na czele stał cesarz) Terra Regnum (państwo własnością władcy, który był suwerenem) Patrymonium (ojcowizna) La stato (XVI w we Włoszech, nazwa ta rozprzestrzenił się w UK, FR, NIEM) Mocarstwo...

Wykład - konferencja pokojowa w Dayton

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

KONFERENCJA POKOJOWA W DAYTON Porozumienie pokojowe zawarte 21 listopada 1995 roku w Dayton, Ohio, a podpisane 14 grudnia 1995 roku w Paryżu, zakończyło 3,5 letnią wojnę w Bośni. W rozmowach brali udział prezydenci Serbii - Slobodan Milosevic, Chorwacji - Franjo Tudnam i Bośni - Alija Izetbegovic, ...

Wykład - Mapa polityczna po II wojnie światowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Mapa polityczna po IIwś: traktat pokojowy ZSRR-FIN w 1940, Przesmyk Karelski,zach i pn. wybrzeże jeziora Ładoga dla ZSRR =nowa wspólna granic norwesko-radziecka. W 1940 do ZSRR przyłączyły się Litwa, Łotwa i Estonia. W Poczdamie przyznano ...

Wykład - migracie w świecie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

MIGRACJE W ŚWIECIE. Migracje- przemieszczanie się ludzi z jednego kraju do drugiego na pobyt okresowy lub stały, dobrowolnie lub pod przymusem. Obejmują II procesy- emigracje i imigrację. Rys historyczny • starożytność / wczesne średniowiecze narody germańskie- zasiedlanie Europy północnej, środko...

Wykład - Okres feudalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

Okres feudalizmu, wielkie odkrycia geograficzne Przed odkryciami istnieją izolowane obszary o nierównej l. zaludnienia, różnym poziomie cywilizacyjnym (Europa, Azja, Afryka + wyizolowane grupy Azteków, Inków, Majów). Największą przeszkodą ocean. Podróż Normanów na zach. półkulę w X w. niewiele zmie...

Wykład - Okres kapitalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Okres kapitalizmu. Rewolucja przemysłowa Wielkie wynalazki techniczne, wykorzystanie energii pary wodnej, przechodzenie z indywidualnej pracy ręcznej warsztatów rzemieślniczych→manufaktur→fabryk dało WB przodujące miejsce w produkcji światowej. Wywłaszczenie chłopów przygotowało siłę roboczą dla wi...

Wykład - nazwy państw

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

PAŃSTWA Nazwy państw: Polis Civitas Respublika Imperium (na czele stał cesarz) Terra Regnum (państwo własnością władcy, który był suwerenem) Patrymonium (ojcowizna) La stato (XVI w we Włoszech, nazwa ta rozprzestrzenił się w UK, FR, NIEM) Mocarstwo (przypisane państwu posiadającemu hegemon...