Uniwersytet Warszawski - strona 267

Wykład - położenie kraju

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

POŁOŻENIE KRAJU Położenie kraju oznacza jego przynależność do określonego fragmentu kuli ziemskiej. Rozróżnia się położenia: Astronomiczne oznaczone za pomocą współrzędnych geo. Punktów kresowych terytorium państwowego i jego rozciągłości w kierunkach równoleżnikowym i południkowym. Fizyczno-geo....

Wykład - Początki i kierunki geografii politycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 630

POCZĄTKI I KIERUNKI GEOGRAFII POLITYCZNEJ   Wiele zagadnień, którymi zajmuje się geografia polityczna było przedmiotem rozważań od sa­mego zarania myśli geograficznej. W dziełach: Herodota, Platona, Arystotelesa, Strabona. Z tego względu niektórzy są­dzą, że, geneza tej dyscypliny sięga początków ...

Wykład - pojęcie powstania państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

POJĘCIE POWSTANIA PAŃSTW Państwo jako podmiot prawno międzynarodowy jest kategorią historyczną. Powstanie i upadek państw wiążą się ze sobą ściśle ponieważ powstanie jednych państw jest nieraz uwarunkowane upadkiem innych. Współcześnie istnieje problem ze zdefiniowaniem pojęcia powstania państwa po...

Wykład - pojęcie uznania państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1624

POJĘCIE UZNANIA PAŃSTW Problem uznania państw łączy się z kwestią powstania państwa, przedmiotem poznania powinny być jednostki geopolityczne powstałe w okolicznościach, które wg prawa m. powodują powstanie państwa czyli: Zjednoczenie ...

Wykład - Problemy surowcowe świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

Problemy surowcowe świata Większość osiągnięć rewolucji przemysłowej powstała dzięki opanowaniu technologii wykorzystywania paliw kopalnych jako źródła energii. Niestety światowe zasoby paliw kopalnych są ograniczone, dlatego stale poszukuje się innych źródeł energii. Industrializacja to zespół sko...

Wykład - procesy internacjonalizacji życia polityki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1022

PROCESY INTERNACJONALIZACJI ŻYCIA POLIT I EKO ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI MIĘDZYNARODOWE 1. Pojęcia i zjawiska Obiektywne procesy internacjonalizacji występowały w stosunkach międzynarodowych znacznie wcześniej, niż sformułowano i zastosowano odpowiadające im pojęcie "internacjonalizacja". Jest ...

Wykład - religie i wyznania we współczesnym świecie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 497

RELIGIE I WYZNANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1) MONOTEISTYCZNE: Islam, Chrześcijaństwo, Judaizm; 2) POLITEISTYCZNE: Hinduizm, Taoizm, Buddyzm; 3) SYNKRETYCZNE: Kaodaizm, Bahaizm, Czondokjo, Kaodaizm - 1mln wyznawców; religia powstała w 1925r. w Wietnamie; jej doktryna jest synkretycznym połączeniem...

Wykład - rodzaje uznania państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

RODZAJE UZNANIA PAŃSTWA De iure czyli pełne trwałe i ostateczne De facto czyli niepełne czasowe i odwołalne Uznanie państwa można zdefiniować jako akt prawno-m., w którym inne państwa wyrażają gotowość stosowania wg nowo powstałego państwa zasad prawa m. OBOWIĄZEK UZNANIA PAŃSTW Państwa mają pra...

Wykład - Rola ONZ w Bośni i Hercegowinie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Rola ONZ w wojnie w Bośni i Hercegowinie 25 września 1991 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła rezolucję nr 713 dotyczącą Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii. Nawoływała ona wszystkie państwa do natychmias...

Wykład - Rolnictwo we współczesnym świecie i problemy żywnościowe...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Rolnictwo we współczesnym świecie i problemy żywnościowe 1. Rolnictwo- podstawowy dział gospodarki, wytwarza ok. 90% żywności i wiele innych produktów: - włókna, - skóry, - używki, - oleje przemysłowe, - naturalne paliwa. 2. Odsetek pracujących w rolnictwie: - w 1 fazie wzrostu gosp. rośnie li...