Uniwersytet Warszawski - strona 228

Bakterie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

BAKTERIE Ze względu na kształt dzielimy je na: - formy kuliste - formy podłużne: pałeczki i laseczki - inne przecinkowce, skrętniaki i formy nitkowe Ziarniaki Coccus Diplococcus (dwoinki, powstają w wyniku jednej komórki, ale w połączeniu z ...

Sinice- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1029

SINICE Schemat komórki sinicy Barwniki asymilacyjne - chlorofil - zielony - karoten - pomarańczowy - ksantofil - żółty - fikoerytryna - czerwony -

Partnerstwo publiczno- prywatne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W szerokim znaczeniu PPP to współpraca między instytucjami rządowymi i samorządowymi a podmiotami prywatnymi gospodarczymi i non-profit organizations w celu rozwiązywania lokalnych i regionalnych problemów społeczno-gospodarczych i zapewnienia wła...

Historia mysli ekonomicznej- zakres zainteresowań

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 434

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Okres początkowy historii Rzymu związany jest likwidacją instytucji wspólnoty pierwotnej. Rzymska myśl społeczna nic mogła jak w Grecji usprawiedliwić niewolnictwa z moralnego punktu widzenia. Większość niewolników rzymskich urodziła się jako...

Model ISLM- prezentacja - równowaga gospoarcza na rynku dóbr

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi zagdanienia takie jak: Model ISLM to model opisujący równowagę w gospodarce na rynku dóbr i na rynu pieniądza. Model wyprowadza się w sposób analityczny (równania) i graficzny (krzywe w układzie współrzędnych). Graficznie krzywe IS i LM konstruuje i analizuje się w ukła...

Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 392

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Transformacja systemowa gospodarki polskiej zapoczątkowana w 1990 r. przyniosła zasadnicze zmiany na rynku pracy. Pojawiły się nadwyżki podaży pracy i jawne bezrobocie. W latach 1990-91 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wzra...

Strategia marketingowa WARTY- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Warta jest drugim, pod względem udziału w rynku, majątkowym towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce. Mocnymi stronami Warty są, poza posiadanym udziałem w rynku, wieloletnie doświadczenie rynkowe oraz bardzo rozbudowana sieć dystrybucji. Ponadto ...

Rozniczka_elast_tempo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między inhymi zagadnienia takie jak: Elastycznością funkcji y=f(x) ze względu na zmienną niezależną x nazywamy granicę ilorazu względnego przyrostu wartości funkcji (Dy / y) do względnego przyrostu zmiennej niezależnej (Dx / x) , tj. Elastyczność interptetujemy następująco: Jeżeli...

Czynniki determinujące poziom kursów walutowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Czynniki determinujące poziom kursów walutowych: strukturalne poziom rozwoju i struktura gospodarki poziom konkurencyjności gospodarki sytuacja w bilansie płatniczym techniczne intensywność i struktura przemian technicznych poziom rozwoju zaplaecza technicznego funkcjonowania rynków koniunktu...

Charakter związków międzyosobowych w negocjacjach- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Charakter związków międzyosobowych w negocjacjach. Wzajemna zależność - obie strony biorące udział w negocjacjach potrzebują siebie wzajemnie. Specyfika związków międzyosobowych: niezależność → relatywnie odrębny, niezależny pogląd, zależny → musimy zaakceptować i dostosować się do wymagań innyc...