Uniwersytet Warszawski - strona 227

Komunikacja cd - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albin Szulik
 • Filozofia umysłu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Niektóre owady społeczne dzielą się informacjami o nowoodkrytych źródłach pokarmu lub zagrożenia (Wilson, 1990). Zwiadowcy wielu gat...

Zakres regulacji prawnych w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mateusz Wojtowicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Komisja ds. Skarg Prasowych- Niezależny organ samoregulacji środowiska dziennikarskiego i wydawców. Mają własny 16-punktowy Kodeks postępowania, na podstawie którego wydają opinie. Komisja nie może nakładać kar finansowych za nieprzestrzeganie reg...

Czucie somatyczne - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Walter Hirsz
 • Integracja Sensoryczna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3773

Noatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Skóra składa się z naskórka i skóry właściwej (trójwarstwowej: w. brodawkowata, podbrodawkowata i siateczkowata) W każdej z warstw znajdują się receptory odbierające bodźce (mechaniczne, termicz...

Mózgowe porażenie dziecięce

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Walter Hirsz
 • Integracja Sensoryczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem różnorodnych objawów zaburzeń czynności ruchowych i napięcia mięśni, wywołanych uszkodzeniem mózgu lub nieprawidłowości w jego rozwoj...

Belgia - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krystyna Belka
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rząd Federalny: Rada Ministrów - zgromadzenie ministrów pod przewodnictwem króla Rada Gabinetowa - ministrowie działający pod przewodnictwem premiera. Maksymalnie 15 członków. Zasada niep...

Przejawy purytanizmu w słownikach - notatki z wykładu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Leksykografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

Przejawy purytanizmu w słownikach: Pomijanie kłopotliwych słów Poprawność polityczna - unikanie wypowiedzi lub działań mogących urazić mniejszości społeczne etniczne, religijne itp. Są słowa których nie da się poprawnie zdefiniować Miejsce ko...

WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-1933

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 147
Wyświetleń: 812

WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-1933: Popyt - zapotrzebowanie na towar; podaż - wielkość produkcji. Gdy jest duży popyt, można podwyższyć ceny. Główny czynnik kryzysu - nadprodukcja. 23 października 1929 roku - czarny wtorek na giełdzie w Nowym Yorku (krach na giełdzie). W czasie trwania kryzysu,...

Kategorie analizy decyzyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183

Kategorie analizy decyzyjnej Kategorie to podstawowe pojęcia dla decyzji politycznej. Pietraś wyróżnił 4 typy: sytuacja decyzyjna; ośrodek decyzyjny; proces decyzyjny; implementacje. Sielski wyróżnił 10 podstawowych kategorii: sytuac...

Typy twierdzeń w politologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

Typy twierdzeń w politologii: historyczne - związane z danym typem społeczeństwa, nie są powtarzane, tyczą się tylko danego czasu, danej epoki; formuły nomologiczne - odnoszące się do wszystkich okresów czasowych, ale mają pewne formuły, nie stanowią pewnych zjawisk, są pomocne do generalizacji; gen...