Uniwersytet Warszawski - strona 229

Metody szacowania- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Optymalizacja podatkowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Notatka porusza miedzy innymi zagdanienia takie jak: Przy przeprowadzaniu analizy porównywalności transakcji między podmiotami powiązanymi z transakcjami dokonywanymi przez podmioty niezależne należy uwzględnić różnice w zakresie ekonomicznie istotnych cech porównywanych transakcji, w stopniu, w jak...

Typy liryki i kryteria ich wyróżniania

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2429

Typy liryki: Osią utworu lirycznego jest podmiot liryczny (ja liryczne) - to do niego odnoszą się wszystkie zjawiska stylistyczne i kompozycyjnego, od jego jest uzależnione ich znaczenie i funkcja. Jest podmiotem wypowiadającym. Zawsze jest zaangażowany w formowaną wypowiedź, a jego obecność wyraża...

Klasyfikacja operacji bankowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 245

Klasyfikacja operacji bankowych Operacje bankowe mogą być klasyfikowane według: podmiotów: - własne; - klientów: - obce: terytorium: - krajowe i zagraniczne; - międzybankowe i międzyoddziałowe; rodzajów operacji: - bilansowe: - pozabilansowe; przedmiotu działania: - czynne (aktywne); - bierne ...

Makroekonomia- opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Budżet - to zestawienie wszystkich dochodów i wydatków niezależnie od szczebla struktury polityczno administracyjnej państwa. Podmiotem budżetu centralnego jest rząd, który sporządza plan i przedstawia go parlamentowi do zatwierdzenia. Bank ...

Inwestycje- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Nakłady inwestycyjne- to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenienowych środków trwałych lub ulepszenie istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. Nakłady na środki trwałe...

Pieniądz- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Założenia przykładu 1) Bank Centralny ustanawia stopę rezerw obowiązkowych na poziomie 10% 2) 1000 zł wpływa do systemu bankowego 3) Każda pożyczka udzielana przez bank deponowana jest ponownie w którymśz banków lub wypłacana komuś kto ją w b...

Rynek pieniądza- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wprowadzenie gotówki do systemu bankowego prowadzi do wycofania części tych środków w postaci rezerwy obowiązkowej oraz możliwości przeznaczenia pozostałej kwoty na dalszą kreację pieniądza. Jeżeli kredyt zostanie wykorzystany, a środki te...

Dochody generowane za granica, osoby prawne- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Optymalizacja podatkowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Spółka AGD posiada na terytorium Francji swój oddział, tzn. biuro, przez które prowadzi sprzedaż, zawiera umowy z klientami, prowadzi serwis gwarancyjny i posprzedażowy oraz zarządza regionalną logistyką. Certyfikat rezydencji – oznacza to zaświad...