Uniwersytet w Białymstoku - strona 188

Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 574

Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego - atrybuty i prawa zasadnicze państw. Państwo - suwerenna organizacja terytorialna. Trzy elementy państwa: określone terytorium, ludność zamieszkująca to terytorium, oraz władza kt...

Początek wojny.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Początek wojny. Rozpoczęcie wojny: z chwilą jej wypowiedzenia, z chwilą rozpoczęcia działań zbrojnych. Trzecia konwencja haska zabrania rozpoczęcia działań zbrojnych bez uprzedniego i niedwuznacznego zawiadomienia. Może być wystosowane ultimatum. Prawo wojenne obowiązuje zarówno w wojnie wypowied...

Początki prawa międzynarodowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Początki prawa międzynarodowego. Starożytność - w formacji niewolniczej powstawały pierwsze normy i zwyczaje dotyczące stosunków między państwami. Były prymitywne i odbiegają od dziś pojmowanych, nie tworzyły ani pełnego ani wyraźnie wyodrębnionego systemu norm i często elementy prawne mieszane był...

Podmiotowość organizacji międzynarodowych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1995

Podmiotowość organizacji międzynarodowych Organizacje międzynarodowe - wiele organizacji międzyrządowych posiada pewne uprawnienia i obowiązki w płaszczyźnie międzynarodowej a więc podmiotowość prawnomiędzynarodową. Uprawnienia takie wynikają ze statutów poszczególnych organizacji oraz z innych umó...

Podmiotowość osób fizycznych i prawnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 847

Podmiotowość osób fizycznych i prawnych. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa jednostek jest czymś wyjątkowym, a jej zakres jest bardzo ograniczony. W pewnych wyjątkowych okolicznościach jednostka może stać się podmiotem praw i obowiązków wypływających bezpośrednio z prawa międzynarodowego, a nawet mo...

Podmioty prawa międzynarodowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 924

Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa - niesuwerenne organizacje terytorialne, narody, powstańcy i strony wojujące. . Niesuwerenne organizacje terytorialne - organizacje nie stanowiące części terytorium żadnego p...

Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego - teorie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego Termin ten jest używany w różnych znaczeniach materialnym, zespół czynników które doprowadziły do powstania konkretnych norm prawa międzynarodowego (współpraca, współzawodnictwo i walka państw) formalnym, formy w których tworzone są normy prawa międzynarodow...

Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa morza

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa morza Międzynarodowe prawo morza określa sytuację prawną obszarów morskich, przede wszystkim z punktu widzenia rozgraniczenia kompetencji terytor...

Porozumienia między państwami wojującymi - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Porozumienia między państwami wojującymi. Jakkolwiek wojna przerywa normalne stosunki miedzy państwami to jednak prawo wojenne dopuszcza zawieranie porozumień miedzy nimi i zakłada przestrzeganie dobrej wiary przy ich wykonywaniu. Porozumienia takie mogą być zawarte przez rządy lub dowódców wojskow...