Uniwersytet w Białymstoku - strona 189

Prawo kosmiczne - sytuacja prawna przestrzeni kosmicznej.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

Prawo kosmiczne - sytuacja prawna przestrzeni kosmicznej. Pierwszy sztuczny satelita został umieszczony na orbicie okołoziemskiej 4 X 1957 r. Sytuacja prawna przestrzeni kosmicznej - ZSRR i USA umieszczały satelity na podstawie milcząco ...

Prawo międzynarodowe a wewnętrzne.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

Prawo międzynarodowe a wewnętrzne. Teoria monistyczna - prawo międzynarodowe i prawo wewnętrzne tworzą jeden system prawny w którym normy pozostają względem siebie w porządku hierarchicznym. W zależności od sposobu ustalania hierarchii między normami wyróżnia się

Definicja prawa międzynarodowego publicznego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 322

Definicja prawa międzynarodowego publicznego Prawo międzynarodowe publiczne - zespół norm regulujących stosunki wzajemne miedzy państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych. Definicjami kt...

Prawo międzynarodowe w okresie klasycznym stosunków międzynarodowych....

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Prawo międzynarodowe w okresie klasycznym stosunków międzynarodowych. Od XV w. nastąpił szybki rozwój prawa międzynarodowego. Oto jego główne czynniki: zwycięstwo królów z wielkimi feudałami świeckimi i duchownymi, powstają w Europie państwa z absolutnym monarchą. Kształtuje się zasada suwerennośc...

Przywileje i immunitety dyplomatyczne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1981

Przywileje i immunitety dyplomatyczne. Przywileje i immunitety o charakterze osobowym (przysługującym poszczególnym osobom): ich treść, a więc zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy (kto z nich korzysta) zakres cza...

Przywileje i immunitety konsularne.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1211

Przywileje i immunitety konsularne. Są one węższe niż dyplomatyczne. Konsul z wyjątkiem czynności urzędowych, podlega jurysdykcji i władzy państwa przyjmującego. Zakres przedmiotowy - obowiązek traktowania ich z szacunkiem, zapobieżenie zamachom na...

Rodzaje państw - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Rodzaje państw - państwa jednolite i złożone, rozwijające się, śródlądowe, o niekorzystnym położeniu geograficznym i archipelagowe, trwale neutralne, Watykan - Stolica Apostolska. Podział państw: z punktu widzenia struktury: jedno...

Sankcje - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

Problem sankcji Za sankcję w prawie międzynarodowym należy uznać - negatywną reakcję społeczności międzynarodowej, z jaką spotyka się państwo naruszające normy prawa międzynarodowego. Sankcje zorganizowane - wyraźnie przewidzi...

Statki powietrzne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

Statki powietrzne. Statek: wg konwencji chicagowskiej, wszelkie aparaty mogące się utrzymać w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza. Wg polskiego prawa lotniczego z 1962, urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w ...

Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego. Wyróżniamy: normy o charakterze powszechnym (obowiązują wszystkie państwa), normy o charakterze partykularnym, wielostronne. (obowiązują określoną grupę państw, np. położonym na określonym terytorium i wtedy mówimy o prawie regional...