Uniwersytet Szczeciński - strona 92

Pole magnetyczne - prawo Biota-Savarta

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Pole magnetyczne , jedna z postaci pola elektromagnetycznego : jest to pole wytwarzane przez zmiany pola elektrycznego w czasie , w szczególności przez układ poruszających się ładunków (makroskopowo ruch ten może objawiać się jako istnienie niezerowego momentu magnetycznego). Pole magnetyczne dział...

Feminizm-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1071

Feminizm (z łacińskiego femina - kobieta), ruch społeczno-polityczny, którego celem jest walka o pełne równouprawnienie kobiet. Początki feminizmu sięgają rewolucji francuskiej (1789). W 1791 O. de Gonger opubikowała Deklarację praw kobiety i oby...

Przesycanie - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

Przesycanie polega na nagrzaniu stopu do temperatury powyżej granicznej rozpuszczalności drugiego składnika, wygrzaniu w tej temperaturze i szybkim chłodzeniu w celu zatrzymania rozpuszczonego składnika w

Wyżarzanie sferoidyzujące

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

Wyżarzanie sferoidyzujące (zmiękczanie) polega na nagrzaniu stali do temperatury zbliżonej do A c1 wygrzaniu w tej temperaturze i powolnym chłodzeniu. Wygrzewanie może się odbywać w temperaturze do 20°C powyżej lub poniżej temperatury A c1 . Na...

Główne grupy technik wywiadowczych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

4 główne grupy technik wywiadowczych: 1. zdobywanie informacji od pracowników firm konkurencyjnych i nowo przyjmowanych- rozmowy z pracownikami, na konferencjach, zatrudnianie osób pracujących u konkurencji 2. zdobywanie informacji od ludzi, którzy robią interesy z konkurentami- klienci, dostawcy 3...

Własność intelektualna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1036

Własność intelektualne - dzieło artystyczne (muzyka, film, utwory plastyczne, multimedia), dzieło literackie , dzieła naukowe (rozprawy,, przyczynki, monografie), multimedia (gry, pr...

Mit eschatologiczny.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

MIT ESCHATOLOGICZNY -ludzie nie rodzą się równi! Ich pozycja zalezy od wiedzy jaką dusza zdoła zgromadzic podczas pobytu poza ciałem(przed narodzeniem) Następnie gdy dusza traci wewnętrzną harmonię, upada na ziemie i rodzi się człowiek - zostaje on wcielony do jednej z warstw jeśli trafi do warst...

Definicja pojęcia zarządzanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Czesława Christowa
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

definiowanie pojecia zarządzanie: -zarządzanie okreslono jako sztuke realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. - zarządzanie jako ,, dokładne poznanie tego, czego się oczekuje od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób". -zarządznie można defin...

Trzy kierunki zarządzania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Czesława Christowa
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Zaczynaja sie uwidaczniać trzy kierunki, które w porównaniu z tendencjami ostatnich paru dziesięcioleci można nazwać niemal rewolucyjnymi: -zwiększenie zaangażowania i uczestnictwa pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, -znaczne zmiany w porjektach procesów produkcyjnych -coraz powsze...

Formy organizacji produkcji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

Formy organizacji produkcji. Stacjonarna i niestacjonarna Stacjonarna - jest to taka organizacja pracy, przy której należy alokować środki pracy oraz pracowników wokół położonego przedmiotu lub kiedy przemieszczenie tego przedmiotu jest małe, występują tu zadania na niskim oraz wysokim poziomie tec...