Uniwersytet Szczeciński - strona 91

Wysokość holowania sonaru-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

Wysokość holowania sonaru Jakość danych sonarowych jest często funkcją wysokości holowania sonaru ( nad dnem lub obiektem badań) Sonar powinien być holowany na wysokości od na 8% do 20% wybranego zakresu pracy sonaru. Inne źródła podają , iż ...

Mozaikowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1288

Mozaikowanie Mozaika jest graficznym sposobem przedstawiania stopnia pokrycia dna pomiarami sonarowymi. To obraz reprezentujący poziomy (siłę) odbicia sygnału hydroakustycznego od dna rejestrowane na równoległych profilach pomiarowych. Poszczególn...

Etyka i moralność-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Marian Ryndak
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

Etyka i moralność Etyka pochodzi od greckiego słowa etos(zwyczaj, obyczaj). Jest to filozoficzna nauka o moralności. Przez moralność rozumiemy historyczne zmiany społeczne uwarunkowany zbiór norm, ocen i wzorów postępowania, które regulują lub pretendują do regulowania stosunków: między jednostkam...

Etyka zawodowa i jej funkcje-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Marian Ryndak
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1113

Etyka zawodowa i jej funkcje Jedną z aktualnych kwestii moralnych współczesności jest kwestia odrębnych moralności grup zawodowych. Pojawienie się zawodów to wynik społecznego rozwoju podziału pracy w jego techniczno organizacyjnym aspekci...

Etyka zawodowa zawodów zaufania publicznego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Marian Ryndak
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2401

Etyka zawodowa zawodów zaufania publicznego. Zawód zaufania społecznego = zawód zaufania publicznego Treść zasad etyki zawodowej jest najogólniej mówiąc wyznaczona przez treść roli społecznej przypisywanej osobom wykonującym określony zawód. Wyraźne artykułowanie zasad deontologicznych jest charak...

Kodeks etyczne ich struktura i treść-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Marian Ryndak
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1757

KODESKY ETYCZNE, ich struktura i treść. Kodeks( z łac. Akt prawny)zawierający zbiór przepisów regulujących daną dziedzinę stosunków społecznych. Kodeks etyczny jest utrwalonym na piśmie zespołem działań , których przestrzegania wymaga się od członków korporacji, czy pracowników i norm postępowania ...

Specyfika etyki zawodowej-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Marian Ryndak
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

Specyfika etyki zawodowej Etyki zawodowe nie kształtują się w sposób autonomiczny jedynie w granicach grup zawodowych i w izolacji od całokształtu warunków społeczno- ustrojowych oraz panującej w danym społeczeństwie moralności. Toteż wyodrębnianie i rozwijanie wielu etyk zawodowych nie prowadzi d...

Fototeodolity-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1603

Fototeodolity, Fototeodolity klasyczne - nieprodukowane dziś, powstałe z połączenia teodolitu z umieszczoną pod nim wielkoformatową kamerą fotograficzną o stałej odległości obrazowej C k . teodolit pełnił funkcję pomiaru

Kamery stereometryczne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

Kamery stereometryczne - dwie sprzężona ze sobą na stałe w odległości40 lub 120 cm, średnioformatowe kamery pomiarowe do zdjęć normalnych, poziomych i nachylonych. statyw umożliwiający podniesienie kamery do wysok. 2.5m. zdjęcia opracowywane na autog...