Uniwersytet Szczeciński - strona 93

Plany zagregowane

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2009

plany zagregowane. Plany zagregowane - pokazują kompleksową produkcję dla rodzin produktów, przeważnie w zestawieniu miesięcznym na każdym poziomie produkcji. Zagregowane planowanie: korzysta z prognoz popytu oraz wydajności, na podstawie tego planowania sporządzane są plany produkcji dla każdej ...

Techniczne przygotowanie produkcji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

Techniczne przygotowanie produkcji- element znaczenie w działalności produkcyjnej. Działalność związana technicznym przygotowaniem produkcji i jego wytworzeniem ,działalność ciągła w wielu przemysłach, do bieżącej realizacji spraw powołuje się pewne komórki instytucjonalne, TPP nie występuje w spec...

Typ produkcji, klasyfikacja i jego wpływ na organizacje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1050

Typ produkcji, klasyfikacja i jego wpływ na organizacje. TYPY PRODUKCJI - POJĘCIE/RODZAJE Typ produkcji wyraża poziom stabilności produkcji na stanowiskach pracy i ich specjalizację. Typ produkcji to pewien element wywierający duży wpływ na organizaję i funkcjonowanie firmy.(jednostkowa, seryjna, m...

Typ, forma i odmiana organizacji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1337

typ organizacji produkcji- stopień specjalizacji stanowisk roboczych. specjalizacja stanowisk roboczych wyraża się liczbą detalooperacji przypadających na stanowisko robocze, ewentualnie stopniem obciązenia stanowiska roboczego jedną detalooperacją forma organizacji produkcji- wyraza sposób powiąz...

Gospodarka odpadami w oczyszczalni ścieków

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

GOSPODARKA ODPADAMI W OCZYSZCZALNI SCIEKOW: STRATKI- zanieczyszczenie zatrzymane na kratach i sitkach: kawalki szmat, tworzyw sztucznych, włokna , korki. Najczesciej prasowane dla zmniejszania objetosci, mieszane z wapnem dla

Obciążenia osadów ściekowych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

OBCIAZENIA OSADOW SCIEKOWYCH -ORGANIZMY PATOGENNE-bakterie z rodzaju salmonella, bakterie coli typu fekalnego, jaj apasozytow jelitowych ludzi i zwioerzat, ASCARIS -METALE CIĘŻKIE- bardzo toksyczne i mja zdolnosc do kumulacji w biomasie rosli...

Społeczeństwo kognitariuszy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Społeczeństwo kognitariuszy (Kozielecki) Kognitariusze stanowią rzeszę pracowników, np. badacze, innowatorzy, programiści, pracownicy mass mediów, urzędnicy, menadżerowie, specjaliści od reklamy, pisarze, nauczyciele, itp., którzy zawodowo zaj...

Zapuszczenie własnych korzeni (Cialdini)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 315

„ Zapuszczenie własnych korzeni” (Cialdini) Zaangażowanie prowadzące do wewnętrznych zmian w człowieku polega na „zapuszczeniu własnych korzeni" w te zmiany. Osoba wywierająca wpływ nie musi podejmować starań podtrzymujących jej oddziaływanie. Wystarczy zdać się na siłę ludzkiego dążenia do ko...

Koncepcja behawiorystyczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Koncepcja behawiorystyczna zgodnie z nią człowiek jest układem reaktywnym, jego zachowaniem w całości steruje środowisko zewnętrzne - to do czego człowiek dąży i czego unika. Procesy psychiczne nie odgrywają roli w sterowaniu ludzkim zachowaniem, a pojęcie silnej woli jest fikcją. Zwolennicy tej ko...

Metody ustalania harmonogramu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

Metody ustalania harmonogramu -planowanie i harmonogramowanie produkcji za pomocą ustalenie stopnia pilności zleceń i reguł priorytetu-FIFO,LIFO,TKPO-rozszerzenie FIFO oceniająca czas zakończenia pracy poszczególnych maszyn -harmonogramowanie produkcji za pomocą wykresów graficznych Gantta -plano...