Uniwersytet Szczeciński - strona 84

Wymagania zrobotyzowanego elastycznego systemu montażu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 504

Zrobotyzowany elastyczny system montażu powinien spełniać następujące wymagania : - technologia montażu musi być dostosowana do robotyzacji, tzn. powinna zostać spełniona zasada DFA (ang. Desing-for-assembly) - postać i kształt części składowych, montowanych w wyrób musi ułatwiać ich orientację - m...

Wyposażenie stanowisk spawania-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

Każde zrobotyzowane stanowisko do spawania ma indywidualny charakter, uzależniony od przyjętego do realizacji zadania technicznego. Ogólnie wyposażenie stanowisk spawania obejmuje: - robot, który powinien charakteryzować się odpowiednią do zadani...

Zastosowanie robotów w przemyśle-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

Zastosowanie robotów w przemyśle: Roboty przemysłowe stosuje się w celu zastąpienia ludzi w pracy na stanowiskach uciążliwych i niebezpiecznych. Najczęściej wykonują one zadania ryzykowne (np. obsługa prasy lub praca w środowisku agresyw...

Zrobotyzowane stanowiska spawania i cięcia laserowego oraz plazmowego-...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Zrobotyzowane stanowiska spawania i cięcia laserowego oraz plazmowego Rozdzielanie materiału podczas cięcia laserowego może następować w trzech rodzajach, poprzez: sublimację, topienie, wypalanie. Przy laserowym cięciu poprzez sublimację, usuwanie materiału następuje w skutek odparowywania. Ta meto...

Zrobotyzowane stanowiska spawania łukowego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Zrobotyzowane stanowiska spawania łukowego Wspólną cechą dominujących obecnie metod spawania elektrycznego jest to, że źródłem ciepła jest energia elektryczna, przetwarzana na ciepło. Różnice pomiędzy poszczególnymi metodami spawania, z wykorzystaniem

Zrobotyzowane stanowiska zgrzewania-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Zrobotyzowane stanowiska zgrzewania Zgrzewanie jest to proces podczas którego następuje trwałe złączenie elementów bez dodania spoiwa. Polega ono na nagrzaniu łączonych elementów do stanów ciastowatości i silnemu dociśnięciu. Rodzaje zgrzewania: a) elektryczne, b) tarciowe, c) ultradźwiękowe W robo...

Etapy budowy geobazy danych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1687

Etapy budowy geobazy danych Tworzenie bazy danych projektu to trójetapowy proces, obejmujący: zaprojektowanie bazy danych, wprowadzanie i pozyskanie danych do bazy danych, zarządzanie geobazą danych. Tworzenie geobazy danych jest krytyczną i długotrwałą fazą wdrażania projektu. Kompletność i dok...

Funkcje GIS w analizach przestrzennych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Funkcje GIS w analizach przestrzennych Produkt finalny powinien w sposób komunikatywny przedstawiać odbiorcom wyniki analiz. Najczęściej wyniki analiz przestrzennych GIS przedstawiane są na mapach. Wykresy i raporty to dwie kolejne metody prezentowania wyników analiz. Wykresy i raporty mogą być dru...

Mapa numeryczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099

Dane przestrzenne gromadzone są w  mapie numerycznej z podziałem na warstwy . Mapa numeryczna stanowi zbiór danych przestrzennych, zapisany w postaci cyfrowej, zawierający informac...

Pytania i odpowiedzi na egzamin-opracowanie - Geobaza

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1883

Zalety i korzyści wykonywania projektu geobazy: - większa elastyczność i łatwość dostępu do danych prze różnego rodzaju aplikacje i użytkowników - łatwiejsze zarządzanie danymi - rozdzielenie aplikacji tworzących dane i zarządzających danymi od aplikacji jedynie używających tych danych - minimali...