Uniwersytet Szczeciński - strona 83

Metody globalne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

Metody globalne to: Propagacja fali Diagramów Woronoia Grafu widoczności Metody biologiczne Metoda propagacji fali- działadnie tej metody na podzieleniu przestrzeni 2D na komórki elementarne, zazwyczaj jest to jednorodna siatka. W...

Peryferyjne urządzenia pozycjonująco-manipulacyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Peryferyjne urządzenia pozycjonująco-manipulacyjne (pozycjonery) odgrywają bardzo istotną rolę w zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym, umożliwiają bowiem rozszerzenie możliwości kinematycznych robota, powiększając liczbę stopni swobody. Dobór lub zaprojektowanie pozycjonera współpracującego z rob...

Podsystem składowania, magazyny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1925

Podsystem składowania. Magazyny. Rozwój elastycznej automatyzacji wytwarzania wywołał wzrost znaczenia składowania (magazynowania) przedmiotów, które staje się obecnie bardzo istotnym elementem podsystemu przepływu przedmiotów obrabianych. Magazyny przedmiotów obrabianych nadają się do wykonywania ...

Podsystem transportu przedmiotów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Podsystem transportu przedmiotów. Klasyfikacja środków transportowych ze względu na nośniki przedmiotów obrabianych Przedmiot obrabiany nie zamocowany Transport pojedynczy- palety transportowe; duże przedmioty klasy korpus Transport zbiorowy-palety, pojemniki, małe przedmioty, klasy obrotowe lub ...

Przejście-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Przejście- elementarna część zabiegu w której następuje zdjęcie jednej warstwy materiału Podstawową częścią procesu wytwarzania jest proces technologiczny stanowiący sekwencję operacji technologicznych, w wyniku których następuje zmiana form, kształtu wymiarów lub własności fizyko-chemicznych obra...

Przystanowiskowe magazyny przedmiotów obrotowych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Przystanowiskowe magazyny przedmiotów obrotowych Rozwiązania techniczne przystanowiskowych urządzeń gromadzących i magazynujących do części obrotowych charakteryzujących się wysokim stopniem specjalizacji i dużą różnorodnością stosowanych rozwiązań technicznych. Magazyny przedmiotowe obrabianych są...

Roboty spawalnicze-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

Typowy robot spawalniczy ma następujące elementy wyposażenia : - źródło prądu (agregat spawalniczy) - uchwyt spawalniczy wraz z zabezpieczeniem - podajnik drutu Roboty spawalnicze powinny mieć szereg funkcji ułatwiających ich zastosowanie w ...

Sterowanie autonomicznych robotów mobilnych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Sterowanie autonomicznych robotów mobilnych sterowanie autonomicznych robotów mobilnych sprowadza się przede wszystkim do ich prowadzenia po wymaganym torze po powierzchni hali produkcyjnej. można wyróżnić techniki prowadzenia: z pasywną lub aktywną linią prowadzącą lub bez linii prowadzącej. TECHN...

Struktura funkcjonalna elastycznych systemów wytwarzania-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1624

S truktura funkcjonalna elastycznych systemów wytwarzania. Zrobotyzowany system wytwarzania z funkcjonalnego punktu widzenia można przedstawić jako zbiór podsystemów składowych. Podsystem technologiczny to podstawowe urządzenie technologiczne, celowość zastosowania których określa klasa przedmiotów...

Urządzenia manipulacyjne do przedmiotów obrotowych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Urządzenia manipulacyjne do przedmiotów obrotowych Układ manipulacji przedmiotami obrabianymi w ESW zależy głównie od rodzaju manipulacyjnych obiektów. W systemach do części obrotowych mogą to być palety wieloprzedmiotowe (pobierane z magazynu), jak również pojedyncze przedmioty zakładane na obrabi...