Uniwersytet Szczeciński - strona 85

Reprezentacja obiektów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1085

Reprezentacja obiektów: punkt - obiekty zbyt małe do przedstawienia na mapie jako obszary w rozważanych skalach. linia - obiekty zbyt wąskie do przedstawienia na mapie jako obszary w rozważanych skalach. obszar (poligon) - na mapie przedstawiona będzie lokalizacja oraz kształt obiektu. powierzchnia...

Zdjęcia lotnicze-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

zdjęcia lotnicze Fotografia lotnicza jest najprostszą, najlepiej poznaną i najważniejszą techniką teledetekcji z pułapu samolotowego. Stosowane emulsje fotograficzne umożliwiają rejestrację...

Oprogramowanie GIS stosowane w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Oprogramowanie GIS stosowane w Polsce i krótki opis. ESRI, BENTLEY, INTERGRAF, ERDOS Porównac układy współrzędnych stosowanych w Polsce. WGS-84 (ang. World Geodetic System ) jest zbiorem parametrów (z roku 1984) określających wielkość i kształt Ziemi oraz właściwości jej potencjału grawitacyjnego. ...

Porównanie modelu wektorowego i rastrowego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

Porównanie modelu wektorowego i rastrowego W modelu rastrowym dane posiadają postać rastrową. Element rastra jest najmniejszą rozróżnialną jednostką powierzchniową, której położenie jest odpowiednio identyfikowane np. przez podanie wiersza i kolumny w tablicy przyporządkowanej rastrowi. Do element...

Ekliptyka, ekwinocjum-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 567
Wyświetleń: 924

EKLIPTYKA, EKWINOCJUM - Ekliptyka- płaszczyzna geometryczna zawierająca orbitę Ziemi. - Ekliptyka oraz równik niebieski przecinają się w dwóch punktach. Oznaczamy je symbolicznie jako . - Ekwinokcjum (równonoc ) - czas obejmujący jedną dobę ziemską, w której następuje zrównanie długości dnia i nocy...

Eksperyment Eratostenesa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

EKSPERYMENT ERATOSTENESA Naukowy początek geodezji wiąże się z jego nazwiska [276- 196r. p.n.e.] Wyznaczona przez niego długość promienia Ziemi poprzez pomiar długości łuku południka to idea, która przetrwała w geodezji ponad 2000 lat. Osiąg...

Elipsoida obrotowa spłaszczona-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

- Elipsoida obrotowa spłaszczona jest następną po geoidzie powierzchnia odniesienia przybliżającą kształt Ziemi. - Elipsoida jest powierzchnią, którą można opisać analitycznie, w przeciwieństwie do ...

Elipsoida obrotowa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

ELIPSOIDA OBROTOWA Geometryczny kształt geoidy można scharakteryzować porównując ją z jakąs inna powierzchnią, która byłaby dość prosta do opisania matematycznego, a jednocześnie przybliżała dos...

Geocentryczny układ globalny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

GEOCENTRYCZNY UKŁAD GLOBALNY Podstawę systemu EUREF stanowi geocentryczny układ współrzędnych globalnych definiowany przez Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia (ITRS). - Ze względu na wzajemne ruchy jednostek tektonicznych, pociągające za sobą zmiany współrzędnych stacji, zaistniała koniecznoś...

Geodezja wyższa i jej rodzaje-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

GEODEZJA WYŻSZA I JEJ RODZAJE Geodezja geometryczna obejmująca geometryczną interpretację wyników pomiarowych, bez względu na wielkość analizowanego obszaru. Geodezję dynamiczną ( nazywana również geodezją fizyczną) zajmującą się badaniami...