Uniwersytet Szczeciński - strona 76

System finansowy państwa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 889

SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA System finansowy państwa jt. zbiór instytucji oraz norm regulacyjnych i ochronnych państw oraz reguł rynkowych podejmowania realizacji decyzji finansowych. System jest niezbędny do funkcjonowania gospodarki rynkowej tj. pieniężnego odzwierciedlenia, stymulowanie i ocenianie...

System pieniężny

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

SYSTEM PIENIĘŻNY. System pieniężny jest to ogół norm prawnych określających podstawową jednostkę monetarną i jednostki pomocnicze, ich nazwy, wartości, sposób zabezpieczenia emisji pieniądza, jego moc znaną z zobowiązań, zakres cyrkulacji i jego wymienności na pieniądz innych państw. 

Własność-pojęcie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Własność - zbiór uprawnień (praw), jakimi dany właściciel dysponuje w odniesieniu do określonego obiektu własności. Składa się z dwóch podzbiorów uprawnień: Korzystanie z tego obiektu Dział w podejmowaniu decyzji Własność oznacza jednocześnie: USUS(prawo użytkowania) FRUCTUS(prawo pobierania po...

Zasady racjonalnego postępowania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1540

Zasady racjonalnego postępowania UŻYTECZNOŚĆ - satysfakcja, którą dana osoba uzyskuje z spożycia jakiegoś dobra lub usługi lub też z udziału w jakimś rodzaju działalności POSTĘPOWANIE RACJONALNE - jest to takie wewnętrznie spójne postępowanie, które umożliwia jednostajną maksymalizację satysfakcji....

Zasady systemu podatkowego w Polsce

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Zasady systemu podatkowego w Polsce: Centralnego władztwa - decyzje podatkowe pozostają w centrum Koncentracji dochodów władz publicznych; za pomocą podatków: od towarów i usług akcyzowego dochodowego od osób fizycznych dochodowego od osób prywatnych Przekazywanie części podatków i opłat w ge...

Zasoby

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Zasoby - rzeczy wykorzystywane do produkcji dóbr i usług : Ziemia - to, co w naturze jest użyteczne w procesie produkcji (minerały, chemikalia, rośliny) Kapitał - majątek mogący przynosić dochody (kapitał potencjalny) Jest to wartość rzeczowa, finansowa lub ludzka, która wytwarza wartość dodatko...

Konkurencja - rodzaje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Konkurencja - Proces, w którym uczestnicy rynku dążą do załatwienia swoich interesów, próbują przedstawić oferty korzystniejsze od innych pod względem: ceny jakości innych charakterystyk dób i usług wpływających na decyzje zawarcia transakcji kupna-sprzedaży To rywalizacja bądź współzawodnictwo...

Ryzyko gospodarcze

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Ryzyko gospodarcze - Prawdopodobieństwo ponoszenia strat przez przedsiębiorstwo w następstwie podjęcia określonej decyzji, gdzie nie wszystkie zmienne dają się oszacować na podstawie rachunku prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo nieosiągnięci przewidywanych wyników ekonomicznych zamierzonej dzia...

Definicja jakości

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr in_. Anna Wolnowska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

jakość jako kategoria filozoficzna oznacza w sensie ogólnym- właściwość, rodzaj, gatunek, wartość danego przedmiotu-zajwiska, w zanczeniu zaś ściślejszym- cechę lub zespół cech odróżniających dany przedmiot od innych bądź też całokształt cech danego przedmiotu, istotnych ze względu na jego struktur...

Wizualizacja danych pomiarowych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Joanna Duda
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

TRENDY- są to wykresy zmian parametrów procesu w funkcji czasu.Wyróżniamy dwa rodzaje trendów: • rzeczywisty - przedstawia zmianę wartości parametrów procesu w czasie rzeczywistym czyli w chwili obecnej; • historyczny - przedstawia zmianę wartości parametrów procesu w z określonego wycinka czasu w ...