Uniwersytet Szczeciński - strona 75

Klasyfikacja rynku

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Klasyfikacja rynku(podział): Z punktu widzenia obszaru, który obejmuje dany rynek: r. obejmujący rejon (lokalny) - aglomeracja r. obejmujący region (województwo) r. obejmujący kraj r. obejmujący kontynent r. obejmujący świat (globalny) Z punktu widzenia przedmiotu transakcji: r. dóbr rzeczow...

Menadżer

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

Menadżer - to osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym posiadająca wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania ludzi i zarządzania organizacjami w warunkach niepewności i stałej zmienności otoczenia, w którym te organizacje działają. Zadaniem menadżera jest (bez względu na wiel...

Polityka pieniężna Banku Centralnego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Polityka pieniężna Banku Centralnego Bank Centralny realizuje cele makroekonomiczne poprzez: Zatrzymanie wewnętrznej równowagi gospodarczej Stabilizację cen Pełne wykorzystanie środków produkcji Ograniczenie bezrobocia Zapewnienie wzrostu gospodarczego Zapewnienie równowag zewnętrznej, czyli równow...

Produkt krajowy brutto

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 854

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO. DOCHÓD NARODOWY. Istota i rodzaje reprodukcji - aby produkcja odbywała się nieprzerwanie musi mieć miejsce ciągłe odtwarzanie środków produkcji, siły roboczej, środowiska naturalnego. Proces odtwarzania produkcji i stosunków społecznych odbywa się w każdej gospodarce, nazywa...

Relacje produkcyjne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

RELACJE PRDUKCYJNE 1) Efektywność środków trwałych - E to stosunek produkcji wytworzonej w określonym czasie (rok, m-ąc) do wartości zasobów środków trwałych. Na E istotny wpływ wywierają: zmiany w specjalizacji i systemie pracy, struktura produkcji, postęp techniczny i technologiczny, powiązania ...

Rodzaje podatków

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

Rodzaje podatków : a) p. majatkowe - mogą być ustalone w zakresie od stanu posiadania majątku, przyrostu majątku, nabycie majątku np. spadek, darowizna, b) p. przychodowe - podatki gruntowe , podatek od nieruchomości, podatki przemysłowe -podatki od przychodów z kapitału i od przychodu pracy, c ) p...

Rodzaje systemu podatkowego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Rodzaje systemu podatkowego: W zależności od sposobu egzekwowania podatki wyróżnia się: - system progresywny - jest tak skonstruowany, że procent dochodu płaconego w formie podatku do budżetu rośnie wraz ze wzrostem dochodów podatnika...

Równanie obiegu pieniądza

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1106

Równanie obiegu pieniądza Ilość pieniądza w obiegu określa formuła M * V = P * Q M - ilość pieniądza w obiegu V - prędkość obiegu pieniądza (oznacza ile razy przeciętnie, jednostka pieniężna została użyta przy zawieraniu transakcji w roku) P - przeciętny poziom cen dóbr i usług wchodzących w skła...

Rzadkość

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Rzadkość - to fakt, że nie możemy mieć wszystkiego, co chcemy przez cały czas to luka (różnica) między ogólną sumą dóbr i usług, których ludzie potrzebują, a możliwościami ich wytworzenia W konsekwencji społeczeństwo stoi przed kilkoma kwestiami: Co należy wytwarzać? W jaki sposób? Kto otrzyma?...

Schemat cyrkulacji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1169

SCHEMAT CYRKULACJI Strumień finansowo-pieniężny - przepływający od gospodarstw domowych za pośrednictwem rynku, za pośrednictwem rynku, w formie opłat za dobra i usługi, do firm ; następnie ma miejsce ponowny przepływ płatności od firm przez rynek do gospodarstw domowych Przepływy realne, niepienię...