Definicja jakości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja jakości - strona 1

Fragment notatki:

jakość jako kategoria filozoficzna oznacza w sensie ogólnym- właściwość, rodzaj, gatunek, wartość danego przedmiotu-zajwiska, w zanczeniu zaś ściślejszym- cechę lub zespół cech odróżniających dany przedmiot od innych bądź też całokształt cech danego przedmiotu, istotnych ze względu na jego strukturę wewnętrzną oraz ze względu na jego stosunki, oddziaływanie i związki z otoczeniem. w języku potocznym jakość najczęściej oznacza ocenę, w jakim stopniu dany przedmiot lub usługa odpowiada wymaganiom oceniającego. przy czym ocena taka może obejmować wszytskie lub niektóre cechy ocenianego przedmiotu np. ciężar, barwę, kształt, strukturę, skład chemiczny, właściwości fizyczne, oodziaływanie na otoczenie, sprawność w wykonywaniu określonych fukncji itp.
Zgodnie z normą międzynarodową EN 28401 pod pojęciem jakości należy rozumieć ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenie stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb. Potrzeby te mogą dotyczyć bardzo różnorodnych cech i właściwości takich jak: zdolności do użytku, bezpieczeństwa, aspektów ekonomicznych i środowiskowych.
jakość kształtowana jest na różnych etapach "tworzenia" i funkcjonowania wyrobu lub usługi, począwszy od identyfikacji potrzeb a skończywszy na stwierdzeniu czy te potrzby zostały zaspokojone. na tak rozumiany proces składa się cały szereg wzajemnie powiązanych działań występujących na różnych etapach "życia" wyrobu lub usługi takich jak marketing, projektowanie, produkowanie wyrobu lub usługi, serwis i czynności konserwacyjne.
wyrób to wynik procesu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz