Uniwersytet Szczeciński - strona 5

Próg rentowności przy produkcji jednoasortymentowej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Violetta Jendryczka
 • Makroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2534

PRÓG RENTOWNOŚCI PRZY PRODUKCJI JEDNOASORTYMENTOWEJ Czynniki wpływające na poziom progu rentowności: -cena produktu -jednostkowe koszty zmienne -koszty stałe Dzięki tym czynnikom, możemy obliczyć : a) przychody ze sprzedaży S=P*c S- przychody ze sprzedaży P- ilość sprzedanych produktów c- cena prod...

Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Violetta Jendryczka
 • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2303

PRÓG RENTOWNOŚCI PRZY PRODUKCJI WIELOASORTYMENTOWEJ Analiza progu rentowności w produkcji wieloasortymentowej jest znacznie utrudniona. Do poprzednich wzorów należy uwzględnić dodatkowy czynnik, jakim jest struktura asortymentowa sprzedaży. Podstawowe wzory przyjmują postać: - równanie wartości spr...

Obrona projektu- droga transportowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Justyna Lemke
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1589

Inf. Dotyczące szerokości drogi transportowej- w przepisach bhp. Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie...

Obrona projektu- funkcje maszyn

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Justyna Lemke
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1344

Funkcje maszyn: Przecinarka- do cięcia metalu Tokarka-   obrabiarka  przeznaczona do  obróbki skrawaniem  przedmiotów najczęściej o powierzchni brył obrotowych (wałki) Narzędziem  ob...

Obrona projektu- Koszty zmienne i stałe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Justyna Lemke
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1547

Koszty zmienne i stałe Koszty zmienne - są to koszty jakie przedsiębiorca ponosi na działania związane bezpośrednio z produkcją. Poziom tych nakładów zależny jest wprost od wielkości produkcji, czyli, że w przypadku zwiększenia produkcji koszty zmienne rosną, zmniejszają się natomiast wraz ze spadk...

Obrona projektu- NPV

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Justyna Lemke
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1673

NPV   należy do kategorii metod dynamicznych i jest oparta na analizie   zdyskontowanych przepływów pieniężnych   przy zadanej   stopie dyskonta. Dzięki regule NPV można ocenić przepływy pieniężne związane z projektem (wy...

Projekt: Układ transformatora dodawczego z regulatorem przepływu mocy...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Marcin Hołub
 • Energoelektroniczne sterowanie w elektroenergetyce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1407

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych Projekt Przedmiot: Energoelektroniczne Sterowanie w Elektroenergetyce Temat: Układ transformatora dodawczego z regulatorem pr...

Sprawozdanie: Badanie wpływu przekształtników elektroenergetycznych na...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Marcin Hołub
 • Energoelektroniczne sterowanie w elektroenergetyce
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1190

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia Temat: Badanie wpływu przekształtników energoelektronicznych na sieć Zespół: Michał Kaleta Tomasz Ste...

Sprawozdanie: Tyrystorowy kompensator mocy biernej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Marcin Hołub
 • Energoelektroniczne sterowanie w elektroenergetyce
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1771

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny W szczecinie Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia Temat: Tyrystorowy kompensator mocy biernej Wykonali: Radosław Ciemcioch Mariusz Szurgot Bartosz Wojtysiak Prowadzący: dr inż. M. Hołub dr in...

Sprawozdanie: Wektor przestrzenny napięcia i prądu oraz modulacja Spac...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Marcin Hołub
 • Energoelektroniczne sterowanie w elektroenergetyce
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2345

Dla wartości napięcia i kąta danego przez prowadzącego wyznaczyć czasy załączeń tranzystorów.Uα,β = [270 V, 39°]Udc = 400 Vgłębokość modulacji Rysunek 5. Graficzne przebiegi czasowe dla wyliczeń z zadania 3Wnioski:Metoda wektora przestrzennego jest jedną z metod modula...