Projekt: Układ transformatora dodawczego z regulatorem przepływu mocy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt: Układ transformatora dodawczego z regulatorem przepływu mocy - strona 1 Projekt: Układ transformatora dodawczego z regulatorem przepływu mocy - strona 2 Projekt: Układ transformatora dodawczego z regulatorem przepływu mocy - strona 3

Fragment notatki:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Katedra Elektroenergetyki i Napędów
Elektrycznych
Projekt
Przedmiot: Energoelektroniczne Sterowanie w Elektroenergetyce
Temat: Układ transformatora dodawczego z regulatorem przepływu mocy. Skład zespołu:
Tomasz Stefaniak
Michał Kaleta
Prowadzący:
dr inż. Marcin Hołub
Data wykonania:
15 czerwca 2011
Ocena:
Cel projektu:
zbudować w Gecko Circuits model transformatora dodawczego z regulatorem przepływu mocy przyłączonego do sieci;
przeprowadzić symulacje na stworzonym układzie;
parametry ustawień przełączników ( SWITCH ) regulatora mocy;
obliczyć minimalną wartość stopnia regulacji;
obliczyć i dobrać parametry transformatorów Tr1, Tr2.
Wstęp teoretyczny:
W literaturze technicznej wyróżnia się dwie komplementarne technologie sprzęgania systemów elektroenergetycznych i sterowania przepływem energii: a) z przetwarzaniem na prąd stały - układy HVDC, MVDC i LVDC (High-, Midle-, i Low Voltage Direct Current); b) bezpośrednie - układy FACTS i mini-FACTS (Flexible AC Transmission System).
Zaletą układów HVDC (MVDC, LVDC) jest możliwość przesyłu energii między systemami o różnych częstotliwościach. W przypadku zastosowania tyrystorów SCR konieczne są rozbudowane układy kompensacyjno-filtracyjne. Nie ma również możliwości zasilania odbiorców po tej stronie, od której został odłączony system. Te wady nie występują przy wykorzystaniu tyrystorów GTO lub tranzystorów IGBT. Przez przekształtniki zawsze jednak przepływa cała moc przesyłana z jednego systemu do drugiego, co w znacznej mierze determinuje wysokie koszty. Natomiast w układach FACTS tylko część mocy przesyłanej między systemami przepływa przez przekształtniki, co w oczywisty sposób wiąże się z mniejszymi nakładami inwestycyjnymi. Układy te są preferowane w zastosowaniach do sterowania przepływem energii w systemach prądu przemiennego, jeśli częstotliwości są jednakowe i nie zachodzi obawa ich zmiany. Spośród znanych rozwiązań układów FACTS, najbardziej uniwersalny jest układ UPFC (Unified Power Flow Controller), będący kombinacją statycznego kompensatora synchronicznego (STATCOM) i statycznego kompensatora szeregowego (SSSC) połączonych wspólnym obwodem DC. Zespolony regulator przepływu mocy UPFC jest urządzeniem regulującym w sposób ciągły przepływem mocy czynnej i biernej w sieci przesyłowej oraz poziomem napięcia w węźle, do którego został przyłączony. Możliwe funkcje dodatkowe UPFC to: filtracja harmonicznych, symetryzacja prądu i napięcia, kompensacja mocy biernej źródła oraz możliwość dołączenia zasobnika energii w obwodzie DC. Na korzyść UPFC świadczą ponadto łatwość regulacji płynnej, bardzo dobre właściwości dynamiczne .


(…)

… obciążenia ( wyłączony regulator mocy )
Na Rys. 1 charakterystyczne jest to, że od czas t=0,172 s widoczny jest spadek amplitudy napięcia wyjściowego. Rys. 2 Przebiegi prądu na indukcyjności IL2 i rezystancji IR3 oraz prądu wejściowego Iwe ( wyłączony regulator mocy )
Po uzyskaniu wyżej przedstawionych przebiegów do obwodu został włączony regulator przepływu mocy. Dodatkowo zaczęto ustawiać częstotliwości…
…. Obciążenie na wyjściu symulowane jest za pomocą rezystancji R3 indukcyjności L2. Dodatkowo wykorzystany jest przełącznik S.14, który powoduje, że po pewnym czasie załączany jest odbiór. Układ regulatora przepływu mocy składa się z 12 przełączników SWITCH tworzących mostki zawierające 4 elementy. Mostki połączone są ze sobą szeregowo. Na wejściu każdego mostka podane jest napięcie. Wyróżniamy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz