Uniwersytet Szczeciński - strona 48

Wyznaczanie współczynnika absorpcji i energii promieniowania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Wyznaczanie współczynnika absorpcji i energii promieniowania TEORIA: Energia wiązania jąder atomowych jest funkcją liczby protonów i neutronów wchodzących w skład jądra. Rozpad  jest możliwy, gdy suma energii wiązania jądra otrzymanego ...

Wyznaczanie współczynnika bezwładności

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Wyznaczanie współczynnika bezwładności. Energia ruchu obrotowego bryły sztywnej. W ciele sztywnym punkty materialne zajmują zawsze te same położenia względem siebie. Wyobraźmy sob...

Wyznaczanie współczynnika termicznej rozszerzalności liniowej metalu...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1043

Wyznaczanie współczynnika termicznej rozszerzalności liniowej metalu W siatce krystalicznej ciała stałego każda drobina, atom lub jon, znajduje się w określonym położeniu równowagi, dookoła którego oscyluje. Drobiny w ciele stałym mogą przechodzić z miejsca na miejsce, jednakże takie przejścia zach...

Wyznaczanie względnej przenikalności magnetycznej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1610

Temat: Wyznaczanie wzgl ê dnej przenikalno œ ci magnetycznej I. Opis teoretyczny 1. Pole magnetyczne wokó ³ przewodnika z pr ¹ dem. Linie pola magnetycznego w otoczeniu przewodu prostoliniowego, przez który p³ynie pr¹d elektryczny tworz¹ okrêgi koncentryczne z osi¹ przewodu, le¿¹ce w p³aszczyŸnie p...

Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierśc...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2744

Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona 1.TEORIA Światło jest mieszaniną wielu barw (promieni o różnej długości fali). W różnych obszarach warstwy, warunek wzmocnienia lub osłabienia będzie spełniony dla promieni o różnych długościach fal . W skutek tego ...

Berkeley George-życiorys

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Berkeley George (1685 -1735), filozof irlandzki. Duchowny anglikański. W latach 1700-1707 studiował w Dublinie. Od 1709 pełnił różne funkcje kościelne w Dublinie i Londynie. 1729-1731 prowadził działalność misyjną w Ameryce Północnej. Od 1734 biskup Cloyn (Irlandia). Przedstawiciel brytyjskiego emp...

Cywilizacyjne wizje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Cywilizacyjne wizje, pojawiające się w literaturze naukowej koncepcje i prognozy dalszego rozwoju świata. Próby nasiliły się w 2. połowie XX w. Było to związane ze skomplikowaną sytuacją międzynarodową, a także z uświadomieniem sobie globalnych problemów i pojawieniem się nowej techniki umożliwiają...

Dwa nurty filozofii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1470

DWA NURTY FILOZOFII (dwie linie): Dwa zasadnicze nurty wykrystalizowały się już w Starożytności. Dwa zasadnicze koncepcje, ujęcia przedmiotu i zadań, które w różnej postaci utrzymały się do dziś: 1. Jońsko - demokryteńska. Pierwsza z nich zrodziła się w szkole tzw. Jońskiej, a swa rozwiniętą postać...

Egzystencjalizm-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

Egzystencjalizm , kierunek filozoficzny, którego początki sięgają lat czterdziestych XIX w. Impuls do jego rozwoju dał S. Kierkegaard . Wg niego zadaniem filozofii miało być dociekanie tego, co w człowieku egzystencjalnie jednostkowe, co b...

Ekonomia marksistowska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Ekonomia marksistowska Fundamentem ekonomii marksistowskiej była przeprowadzona przez K. Marksa dogłębna krytyka rynkowej gospodarki kapitalistycznej ( gospodarka rynkowa ), zawarta w wielu jego pracach, przede wszystkim w  Kapitale . Wykorzystując przejętą z