Uniwersytet Szczeciński - strona 47

Prawo Savarta-obliczenia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Pawe³ Górtowski Szczecin 10.05.2002 Ratownictwo gr. „c” Æ wiczenie nr 2 Temat: Wyznaczanie wzgl ê dnej przenikalno œ ci magnetycznej I. Opis teoretyczny 1. Pole magnetyczne wokó ³ przewodnika z pr ¹ dem. Linie pola magnetycznego w otoczeniu przewodu prostoliniowego, przez który p³ynie pr¹d elektr...

Sprawozdanie - Badanie zjawiska fotoelektrycznego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1890

Sprawozdanie Badanie zjawiska fotoelektrycznego Podstawy teoretyczne. Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne polega na zmianie stanu energetycznego elektronów wewnątrz ciał w wyniku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego. Najczęściej chodzi tu o przejście elektronów z pasma podstawowego półprz...

Wyznaczanie charakterystyki termopary żelazo-miedź

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Wyznaczanie charakterystyki termopary żelazo - miedź. We wszystkich przewodnikach, które mają elektronowy charakter przewodnictwa elektrycznego istnieje pewna ilość elektronów przewodnictwa zwanych też elektronami swobodnymi będących w termicznym, chaotycznym ruchu. Klasyczna teoria

Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2765

Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu. Żyroskopem nazywamy bryłę sztywną, osadzoną na osi będącej jednocześnie swobodną osią obrotu i osią największego momentu bezwładności...

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Ruch falowy Fale mechaniczne powstają w wyniku nachylenia jakiegoś ośrodka sprężystego z normalnego położenia, będącego położeniem równowagi, co w następstwie powoduje drgania fragmentu wokół tego położenia. Dzięki sprężystym właściwością ośrodka, drgania t...

Wyznaczanie rozkładów Poissona i Gausa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Wyznaczanie rozkładów Poissona i Gausa Jądro atomowe złożone jest z tzw. nukleonów (protonów i neutronów). Protony są to cząsteczki elementarne o ładunku dodatnim e = 1,6021*10 -19 C. Liczba protonów i neutronów w jądrze charakteryzuje atom ...

Wyznaczanie stężenia roztworu metodą kolorametryczną

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

Wyznaczanie stężenia roztworu metodą kolorymetryczną TEORIA Kolorymetr jest przyrządem służącym do oceny zawartości substancji rozpuszczonej na podstawie stopnia nasycenia barwy światła padającego. Rozróżniamy kolorymetry : wizualne i fotoelektryczne. Wiązka światła o natężeniu I 0 przechodząc ...

Wyznaczanie stosunku Cp-Cv

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 966

W y z n a c z a n i e s t o s u k u C p /C v Teoria: I ZASADA TREMODYNAMIKI Przyrost energii wewnętrznej ciała (Ew) lub układu ciał jest równy sumie dostarczonego mu ciepła (Q) i pracy (W) wykonanej nad nim przez

Wyznaczanie temperatury Curie Ferrytu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2786

WYZNACZANIE TEMPERATURY CURIE FERRYTU Natężenie pola magnetycznego określone wzorem Biota Savarta, zależy tylko od natężenia prądu położenia wektora r poszczególnych odcinków przewodnika, względem rozpatrywanego punktu pola. Indukcja mag...