Uniwersytet Szczeciński - strona 14

Tytan i jego stopy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Tytan i jego stopy Układy równowagi Ti z innymi pierwiastkami Tytan i jego stopy wysoka wytrzymałość właściwa wysoka żarowytrzymałość i dobra odporność na korozję możliwość poddawania obróbce cieplnej stosowane w budowie środków tra...

Właściwości- cyna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Cyna Sn : dwie odmiany alotropowe Sn a i Sn b przemiana alotropowa w 13,2 °C (tzw. zjawisko zarazy cynowej) masa właściwa: 7,29 g/cm 3 temperatura topnienia: 232 °C ...

Właściwości- miedź

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Miedź Metal grupy IB L. at. 29, masa at. 63,57 temperatura topnienia 1083°C sieć krystaliczna A1 (RSC) masa właściwa 8,94 g/cm 3 przewodnictwo elektryczne 59,7 MS/m diamagnetyk ...

Właściwości- tytan

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Ti : dwie odmiany alotropowe Tia i Tib przemiana alotropowa 882 °C temperatura topnienia 1668 °C masa właściwa: 4,51 g/cm 3 paramagnetyczny rudy: rutyl i ilmenit otrzymywanie: redukcja chlorku TiCl 4 magnezem w atmosferze gazu obojętnego...

Zastosowanie mosiądzów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Zastosowanie: 4% Zn- rurki chłodnicowe, rurki włoskowate, łuski amunicji małokalibrowej, 10% Zn- blachy do platerowania, 15÷20% Zn- wyroby artystyczne, wężownice, membrany manometrów, siatki, 30÷32% Zn- blachy do głębokiego tłoczenia, łuski p...

Konwencja miedzynarodowa- Helsinki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Helsinki  - 1974r. - Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. Traktat podejmuje tematykę zapobiegania zanieczyszczenia Bałtyku z lądu i ze statków, zakazuje zatapiania odpadów i innych substancji, reguluje współ...

Konwencja miedzynarodowa- Nowy Jork

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Nowy Jork   - 1992r. - Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Jej celem jest zachowanie stabilizacji gazów cieplarnianych w atmosferze na takim poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznemu oddziaływaniu człowieka ...

Logistyczna obsługa klienta - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1442

Logistyczna obsługa klienta Jakie firmy: -rozwijają się o 8% szybciej -oferują swoje produkty po cenach wyższych o 7% - osiągają do dwunastu razy wyższą rentowność w stosunku do swoich konkurentów Logistyczna obsługa klienta - definicja System rozwiązań, zapewniający takie relacje między czasem zło...

Logistyka zaopatrzenia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Zakupy zaopatrzeniowe = zaopatrzenie Funkcja odpowiedzialna za pozyskiwanie wyposażenia, materiałów, komponentów (półfabrykatów), części i usług przez nabywanie, dzierżawienie lub w inny legalny sposób w celu ich zużycia do produkcji lub odsprzedaży. Działania składające się na logistykę zaopatrze...

Logistyka - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Logistyka jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomiczne przepływu i składowania surowców, zapasów produkcji w toku, wyrobów gotowych i związanych z tym usług oraz odpowiednich informacji z miej...