Uniwersytet Szczeciński - strona 13

Wprowadzenie do diagnostyki psychologicznej - wykłady

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wprowadzenie do diagnostyki psychologicznej
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1806

Problemy psychodiagnostyki i społeczny kontekst procesu badawczego w psychologii 2. Typy podejść do diagnostyki psychologicznej (3, 5 rodzajów diagnozy psych) 3. Pułapki metodologiczne w badaniach psychologicznych (w procesach bada, konsekwencja jest zła diagnoza, metody wychodzenia z błędów) 4....

Mięczaki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Zofia Mazowiec
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3598

doc. Notatka zawiera projekt na temat: charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „grądowe zbocza”. W pliku zawarte są następujące informacje: dane lokalizacyjne, zarządca oraz nadzorujący, rok założenia, podstawa prawna, akty prawne, przedmiot i cel ochrony, prawnie chronione gatunki rośli...

Hartowanie zwykłe - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Hartowanie zwykłe polega na ciągłym obniżaniu temperatury obrabianego elementu z prędkością większą od krytycznej w ośrodku o temperaturze niższej od temperatury początku przemiany martenzytycznej. Dobór ośrodka chłodzącego uzależniony jest od ...

Trendy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Joanna Duda
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1218

TRENDY- są to wykresy zmian parametrów procesu w funkcji czasu. Wyróżniamy dwa rodzaje trendów: • rzeczywisty - przedstawia zmianę wartości parametrów procesu w czasie rzeczywistym czyli w chwili obecnej; • historyczny - przedstawia zmianę wartości parametrów procesu w z określonego wycinka czasu...

Stopy aluminium i magnezu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

Stopy Al - Mg Nazwa zwyczajowa: HYDRONALIUM Zawartość Mg - do 5%, inne pierwiastki: Ni,Si, dobrze obrabialne plastycznie i spawalne w atm. Argonu ODPORNE NA KOROZJĘ W WODZIE MORSKIEJ Stopy Al - Mg Zastosowanie: Budowa szybkich jednostek pływających Budowa statków z rozbudowaną częścią nadwo...

Brązy cynowo- fosforowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

Brązy cynowo - fosforowe Wpływ fosforu W brązach do przeróbki plastycznej (…) … Brązy cynowo - fosforowe Wpływ fosforu W brązach do przeróbki plastycznej < 0,4% - pogarsza plastyczność W brązach odlewniczych - nawet do 1% - poprawia lejność, odporność na ścieranie - CuSn10P1-C zastosowanie: ...

Cyna i jej stopy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

Cyna i jej stopy Luty do lutowania miękiego cynowo - ołowiowe od S-Sn63Pb37 o temp.topn. 183°C cynowo - miedziowe np. Sn97Cu3 do instalacji rurowych wieloskładnikowe (Sn-Pb-Bi-Cd) Cyna i jej stopy Stopy na łożyska ślizgowe tzw. babbity cynowe (białe metale) np. SnSb12Cu6Pb SnSb8Cu4 Cyna ...

Korozja mosiądzów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Korozja mosiądzów: odcynkowanie- przechodzenie do roztworu Cu i Zn, ponowne wytrącanie Cu w postaci gąbczastej. Występuje przy zawartości ponad 20% Zn i w obecności jonów Cl; Selektywna korozja fazy B- w mosiądzach wilofazowych; Sezonowe pękanie- międzykrystaliczne pękanie mosiądzów poddanych

Mosiądze do przerobki plastycznej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Mosiądze do przerobki plastycznej: dwuskłąnikowe: CuZn5, CuZn15, CuZn20, CuZn30, CuZn37 wieloskładnikowe: CuZn35Pb1, CuZn36Pb2As, CuZn36Pb2Sn1, CuZn19Sn, CuZn20Al12As, CuZn38Mn1Al1, CuZn39Mn1AlPbSi, CuZn40Mn1Pb1 mosiadze odlewnicze: CuZn37Al1-C, CuZn39Pb1Al1-C, CuZn32Al5Mn4Fe3-C, ...

Mosiądze wieloskładnikowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1183

Mosiądze wieloskładnikowe: Si - podnosi odporność na ścieranie, kosztem jednak plastyczności Al - poprawia lejność, podwyższa wytrzymałość i odporność na korozję, utrudnia spawanie i lutowanie Sn - w ilości do 1 % podnosi odporność na korozję Fe- stosowane w ilści ok 1% sprzyja drobnozairnistośc...