Uniwersytet Szczeciński - strona 15

Planowanie zaopatrzenia w czasie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Planowanie zaopatrzenia w czasie - dopasowanie potrzeb materiałowych i terminów dostaw do odpowiednich faz procesu produkcyjnego, a nie ograniczanie się tylko do zaplanowania potrzeb materiałowych i jednorazowe zamówienie ich na cały proces produkcyjny określonej ilości wyrobów. Ten problem pomaga ...

Rónice pomiędzy filozofiąJIT a tradycyjnym zarządzaniem w firmach

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 238

Różnice pomiędzy filozofią JIT a tradycyjnym zarządzaniem w firmach: Czynnik System tradycyjny System JIT Zapas bezpieczeństwa Tak Nie Serie produkcyjne Długie Krótkie Wielkość dostawy EOQ 1 na 1 Czas dostaw W granicach tolerancji Krótszy Kontrola jakości Istotne części Cały proces Dostawcy/klienci...

System KANBAN

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

System KANBAN Zdecentralizowany proces sterowania produkcją powtarzalną, przebiegający na podstawie reguł samosterujących. Informacje o zapotrzebowaniu są przekazywane za pomocą kart kanban, dzięki którym są połączone szczególne fazy(miejsca) produ...

Przyczyny rozwoju logistyki w gospodarce

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

Przyczyny rozwoju logistyki w gospodarce: Wyczerpanie rezerw kosztowych w sferze techniki i technologii produkcji Wzrost liczby oferowanych asortymentów Zmiana w filozofii utrzymania zapasów Rosnące koszty transportu Pojawienie się nowych technologii komputerowych Rosnące zastosowanie komputeró...

Zależności pomiędzy poszczeglnymi działaniami logistycznymi

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

Zależności pomiędzy poszczególnymi działaniami logistycznymi TRADE OFF - „cos za coś” Obniżenie kosztów w poszczególnych dziedzinach może spowodować podniesienie kosztów w innych dziedzinach  Transport Zapasy magazynowe Opakowanie Uszkodzenia w transporcie Obsługa zamówień Koszty Transpor...

Scania- Niezależne sprężyny kieszeniowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr in_. Ma_gorzata Szyszko
 • Wprowadzenie do techniki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Niezależne sprężyny kieszeniowe Całkowicie nowa leżanka, wyposażona w niezależne sprężyny kieszeniowe o wysokości 155 mm - dostarczane przez najlepszych szwedzkich producentów luksusowych mebli - gwarantuje doskonały komfort wypoczynku i relaksujący sen. Oferta obejmuje również jedyną w swoim rodza...

Obrona projektu- Klasyfikacja produkcji nierytmicznej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Justyna Lemke
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1183

Klasyfikacja produkcji nierytmicznej: nierytmiczna w komórkach produkcyjnych o strukturze technologicznej - wykonuje operacje o jednakowych metodach obróbki, nie ma ścisłych powiązań ppoprzez proces produkcyjny wykonywanych wyrobów. nierytmiczna w komórkach o strukturze przedmiotowej - grupuje stan...

Obrona projektu- Rodzaje gniazd

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Justyna Lemke
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Rodzaje gniazd Wyróżnia się dwie podstawowe formy organizacji procesu produkcyjnego: produkcję rytmiczną (zwaną potokową, powtarzalną, ustabilizowaną, stałoseryjną) kierunek przebiegu przedmiotów pracy pomiędzy stanowiskami pracy jest stały, co oznacza, że stanowiska pracy są rozmieszczone w kol...

Obrona projektu- specjalizacja wady

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Justyna Lemke
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Specjalizacja wady: Powoduje przebywanie zadania w jednostce organizacyjnej, chociaż nie jest ono w jakikolwiek sposób w niej przetwarzane, przez czas znacznie dłuższy od czas odpowiadającego pracochłonności zadania. Stwarza problemy organizacyjne o dużej złożoności. Stanowi bardzo trudny proble...

Obrona projektu- specjalizacja zalety

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Justyna Lemke
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Specjalizacja zalety: Elastyczność: łatwo można zmieniać kolejność i priorytety realizacji zadań. Wysoki stopień wykorzystania wyposażenia produkcyjnego. Ze względu na skłonność robotników do specjalizacji w wykonywaniu pojedynczych procesów, ich umiejętności w tym zakresie mogą być znaczne. Sp...