Uniwersytet Szczeciński - strona 11

Aktywa trwałe - Aktywa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Aktywa trwale - środki trwałe, kompletne i zdatne do użytku, oraz - środki trwałe w budowie, rozumiane jako środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Środki trwałe obejmują w szczególności: - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczyst...

Amortyzacja planowa i odpisy aktualizujące wartość środków trwałych...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Amortyzacja planowa i odpisy aktualizujące wartość środków trwałych. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi aktualny plan amortyzacji zawierający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych opracowany, np. w formie tabeli amortyzacyjnej. Plan amorty...

Cechy prawidłowego dokumentu księgowego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

Cechy prawidłowego dokumentu księgowego. dokumentacja księgowa - zbiór dokumentów (dowodów), w których znajduje pisemne odzwierciedlenie fakt wystąpienia operacji gospodarczych. wymagania dotyczące poprawności sporządzenia dowodu: 1.nakaz wystawiania dowodu

Historia myśli pedagogicznej - Georg Kerschensteiner

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Elżbieta Magiera
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Historia myśli pedagogicznej Starożytna Grecja była podzielona na miasta - państwa ( polis) Sparta była polis wojennym Noworodek był oceniany przez radę starszych ( Geruzję) oceniano jego przydatność do życia, a dzieci słabe i wątłe uśmiercano, uważano, że jest ona nieprzydatne dla państwa. Staroży...

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej - sp...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej Podstawy teoretyczne. Siatkę dyfrakcyjną stanowi szereg szczelin umieszczonych w równych od siebie odległościach w nieprzezroczystym ekranie. W praktyce siatkę dyfrakcyjną otrzymuje się przez porysowanie płaskorównej płytki szklanej z...

Strategie konkurencji w marketingu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

S trategie konkurencji w marketingu -Godna zazdrości strategia to taka, która zapewni firmie korzystną pozycję na rynku, którą konkurencja zdoła osiągnąć po dłuższym czasie i po ogromnym koszcie - Strategie wobec konkurentów sprzyjają osiąganiu przez przedsiębiorstwo założonych celów, jeżeli są sku...

Strategie Portera

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Strategie Portera Trzy podstawowe typy strategii wg Portera to: 1. Przywództwo w zakresie kosztów - zmierza do osiągnięcia najniższych kosztów produkcji i dystrybucji, aby móc ustalić niższe ceny niż konkurenci i zdobyć duży udział w rynku. 2. Zróżnicowanie ( dyferencja) - dąży do osiągnięcia przew...

Dasylab

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Joanna Duda
 • Metrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

DASYLAB -OPROGRAMOWANIE PRZY POMOCY KTÓREGO WYKONUJEMY POMIARY SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH. KOMPUTER MUSI ZOSTAC ZAOPATRZONY W KARTE PRZETWORNIKA AC/CA. SPRZET POMIAROWY MOŻNA POŁACZYC ZA POMOCA KART PC, ISA, PCMCIA ORAZ ZEWNETRZNYCH MODUŁÓW RS- 232, US...

Stopy aluminium i miedzi

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1771

Stopy Al - Cu Nazwa zwyczajowa : duraluminium Zawartość Cu - do 5%, inne pierwiastki: Mg, Ni,Si, Zn dobrze obrabialne plastycznie i spawalne w atm. Argonu Stopy Al - Cu Obróbka cieplna: utwardzanie wydzieleniowe Stopy Al - Cu Zastosow...

Formatka do case'a Elektronik- Proponowane zmiany w organizacji pracy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Brózda
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 119
Wyświetleń: 651

Proponowane zmiany w organizacji pracy: Stworzenie i modyfikacja struktury organizacyjnej Mierzenie efektów pracy i ocenianie pracowników Stworzenie regulaminów i procedur organizacyjnych Ustalenie miejsca i roli każdego z pracowników w organizacji: Usprawnienie procesu decyzyjnego Ustalenie p...