Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 64

Dwuizbowość parlamentu Niemiec-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Dwuizbowość parlamentu Niemiec Parlament Federalny (Bundestag) - wybierany w wyborach powszechnych, przy zachowaniu materialnej równości prawa wyborczego Rada Federalna (Bundesrat) - złożona jest z przedstawicieli poszczególnych krajów związkow...

Formy inicjatywy kontroli konstytucyjności prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 273

Formy inicjatywy kontroli konstytucyjności prawa inicjatywa konkretna (pytania prawne) musi być zawsze związana z konkretną sprawą zawisłą przed sądami. Jeżeli w trakcie rozpoznawania sprawy pojawi się wątpliwość co do zgodności przepisu prawnego z konstytucją, umową międzynarodową, czy ustawą - s...

Godność człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 567

Godność człowieka - definicja Nie da się zbudować precyzyjnej definicji godności, ale jest możliwe wskazanie kilku podstawowych elementów tej zasady źródłem godności jest prawo naturalne, a nie stanowione (cecha przyrodzona każdego człowieka) zasada godności jest nienaruszalna - nie można się jej...

Gwarancja zapewnienia samorządowi dochodów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Gwarancja zapewnienia samorządowi dochodów Formalną gwarancją zapewnienia samorządowi dochodów jest wymóg, by źródła dochodów JST były określone w ustawie (wyłączność ustawy). Konieczne jest, by ustawodawcze regulacje dotyczące źródeł dochodów samorządu odpowiadały wymaganiom przyzwoitej

Istota, charakterystyka urzędu ministra-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Istota charakterystyka urzędu ministra Istotą urzędu ministra jest specjalizacja przedmiotowa - każdy minister realizuje odpowiednią część zadań rządu jako całości Ustrojowa pozycja ministra ma charakter dwoisty: z jednej strony jest on członkiem Rady Ministrów, a więc przynależy do kolegialnego ...

Istota funkcjonowania radiofonii i telewizji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Istota funkcjonowania radiofonii i telewizji Istotą funkcjonowania radiofonii i telewizji jest niezależność programowa. Nie tylko nie ma ona charakteru absolutnego (ograniczenia związane z ochroną dobrego imienia osób trzecich, prawem do prywatności, moralnością publiczną itp.), ale podlega też dod...

Pozycja ustrojowa PRM-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Jaką pozycję ustrojową zajmuje PRM. PRM zajmuje pozycję ustrojową szefa rządu - rzeczywistego kierownika prac rządowych. Jest organem wewnętrznym RM o szczególnych uprawnieniach. szczególna pozycja PRM wynika przede wszystkim z przesłanek politycznych stanowisko to jest na ogół powierzane polityko...

Kampania referendalna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Kampania referendalna Kampania referendalna polega na prezentowaniu stanowiska w sprawie będącej przedmiotem referendum przez poszczególnych uczestników życia politycznego, z tym, że cechą charakterystyczną jest określenie podmiotów uprawnionych do formalnego udziału w tej kampanii, co ma znaczenie...

Kary orzekane przez TS-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Kary orzekane przez TS W przypadku deliktów konstytucyjnych TS wymierza osobno lub łącznie kary: utratę biernego i czynnego prawa wyborczego na okres 2-10 lat zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanyc...