Formy inicjatywy kontroli konstytucyjności prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 273
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy inicjatywy kontroli konstytucyjności prawa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Formy inicjatywy kontroli konstytucyjności prawa
inicjatywa konkretna (pytania prawne)
musi być zawsze związana z konkretną sprawą zawisłą przed sądami. Jeżeli w trakcie rozpoznawania sprawy pojawi się wątpliwość co do zgodności przepisu prawnego z konstytucją, umową międzynarodową, czy ustawą - sąd może przedstawić TK odpowiednie pytanie prawne
takie uprawnienie należy wyłącznie od sądu (składu orzekającego w danej sprawie), a strony postępowania mogą jedynie wnosić o przedstawienie pytania prawnego.
musi być spełniona przesłanka relewantności - pytaniem prawnym można objąć tylko przepis, który ma być podstawą rozstrzygnięcia sprawy.
przedstawienie pytania prawnego powoduje wstrzymanie toku postępowania, na tle którego sformułowano pytanie,
po wydaniu orzeczenia przez TK postępowanie zostaje podjęte, a sprawę rozstrzyga się zgodnie z tym orzeczeniem
inicjatywa abstrakcyjna (wnioski)
jest podejmowana w oderwaniu od konkretnych przypadków stosowania kwestionowanego aktu czy normy
krąg podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem musi być ograniczony; wiąże się z tym zagadnienie legitymacji ogólnej i szczególnej do występowania z wnioskami o kontrolę norm
legitymacja ogólna - oznacza prawo do zakwestionowania każdego aktu (normy), niezależnie od tego, na ile treść aktu dotyczy zakresu działania wnioskodawcy.
legitymacja szczególna - oznacza prawo kwestionowania tylko takich aktów, czy norm, które dotyczą spraw objętych zakresem działania wnioskodawcy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz