Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 47

Utylitaryzm i demokracja polityczna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Utylitaryzm i demokracja polityczna: Spinoza. Rozwój teorii prawa natury: Niderlandy w XVII w. były świadkiem ogromnych konfliktów społeczno-politycznych o podłożu religijnym. Dochodziło...

Wczesne średniowiecze - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

Wczesne średniowiecze: doktryna imperialna Bizancjum: Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego, idea imperium uniwersalnego wcale nie zginęła, a wręcz przeciwnie ugruntowała się na Wschodzie - w Bizancjum. Cesarz bizantyjski nosił tytuł...

Wczesne chrześcijaństwo - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Wczesne chrześcijaństwo: źródła ideowe: żydowski mesjanizm (stale podsycany wśród narodu wybranego) wpływy filozofii hellenistycznych (zwłaszcza stoicyzmu) działalność samego Jezusa i Jego uczniów (np. św. Paweł) ideologia Nowego Testamentu: U swego zarania chrześcijaństwo było głównie doktryną...

ABGB w 1911r. - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2128

ABGB (1811r.) Uchwalony został w Austrii w 1811 roku. Praca nad ABGB trwała niemal 100 lat, bo już od czasów sankcji pragmatycznej. Systematyka; Podział na trzy części; I- o prawie osobowym II- o prawie rzeczowym III- o prawach wspólnych prawom osobowym i prawom rzeczowym. (ok. 1500 art.) Pr...

Amerykański realizm i funkcjonalizm prawniczy w XX wieku - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1218

Amerykański realizm i funkcjonalizm prawniczy w XX wieku: przesłanki historyczne i filozoficzne: Teoria i filozofia prawa rozwijały się w Ameryce bez wielkiego związku z teoriami europejskimi, jednakże z biegiem czasu niektórzy autorzy ame...

Historia prawa wykłady - Josephina

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Josephina (1787) Josephina, kodeks karny materialny cesarza Józefa II, inaczej jak Leopoldina, obowiązywał już na całym obszarze monarchii habsburskiej. Kodeks realizował postulat odejścia od kazuistyki, był oparty o bardzo plastyczny język, z...

Historia prawa wykłady - KK Makarewicza

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

KK Makarewicza (1932) Komisja Kodyfikacyjna powołana w 1919 roku, uznała stworzenie nowego jednolitego prawa karnego w miejsce ustawodawstw pozaborczych za jeden ze swoich priorytetów, dlatego także, prawo karne jako jedyne zostało w...

Kodeks Karny Procesowy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

Kodeks Karny Procesowy (1808) Wprowadzał zmiany w zakresie procesu karnego, rezygnując z pozostałości procesu inkwizycyjnego, wprowadzając na ich miejsce zasady swobodnej oceny dowodów, jawności (wewnętrznej - między stronami procesu, zewnętrznej - dla osób trzecich, publiczności) Proces mieszany ...

Kodeks Karny Pruski

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1729

Kodeks Karny Pruski (1851) Kodeks ten powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zniesienia przestarzałych postanowień Landrechtu w dziedzinie prawa karnego. Twórcy KK z 1851 roku wzorowali się szeroko na francuzkim Code Penal z 1810 roku. Przejął między innymi trójpodział przestępstw na zbrodnie, wys...

Kodeks Karzący Królestwa Polskiego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

Kodeks Karzący Królestwa Polskiego (1818) Wprowadzony na terenie Królestwa Polskiego. Wzorować miał się na Franciscanie. Wprowadzony został w 1818 roku i w 1847 roku został zastąpiony przez Kodeks Kar Głównych i Poprawczy...