Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 46

Pozytywizm prawniczy na przełomie wieków - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1449

Pozytywizm prawniczy na przełomie wieków pozytywizm w prawoznawstwie a pozytywizm prawniczy: termin „pozytywizm prawniczy” wcale nie jest jednoznaczny, można go omawiać w różnych „wariantach”: szerokim rozumieniu tego słowa są to: „...

Prawo natury o zmiennej treści - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2149

Prawo natury o zmiennej treści - Rudolf Stammler: Na przełomie XIX i XX wieku w prawie dominowały głównie koncepcje pozytywistyczne, nie oznacza to oczywiście, że idee prawa natury był nieobecne - były one żywe, zwłaszcza w wersji przyjmującej nadnaturalne źródło ich pochodzenia. Victor Cathrein: (...

Programy polityczne w rewolucji angielskiej - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Programy polityczne w rewolucji angielskiej: przesłanki historyczne: w XVII wieku w Anglii można było zaobserwować istotne zmiany w obrazie społeczeństwa ograniczono wpływy arystokracji, do głosu zaczęła dochodzić średnia szlachta i mie...

Psychologizm w nauce prawa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1519

Psychologizm w nauce prawa - Leon Petrażycki: (str. 407) W XIX wieku, za sprawą pozytywizmu filozoficznego, dla definiowania prawa posługiwano się elementami psychologii. Dzięki temu...

Reformistyczne nurty doktryn socjalistycznych - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

Reformistyczne nurty doktryn socjalistycznych: Ferdinand Lassalle: (1825-1864), niemiecki działacz socjalistyczny, w młodości współpracownik Marksa, miał duże zasługi w zorganizowaniu ruchu robotniczego w Niemczech. poglądy Lassalle: ...

Rewizjonizm - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

Rewizjonizm: przesłanki historyczne: gwałtowny rozwój gospodarczy, urzeczywistniony dzięki polityce kolonialnej, stał się przyczyną wzrostu dobrobytu europejskiej burżuazji, która coraz chętniej szła na ekonomiczne i socjalne ustępstwa wobec p...

Solidarność społeczna jako podstawa prawa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 77
Wyświetleń: 462

Solidarność społeczna jako podstawa prawa: Leon Duguit: (1859-1928), profesor prawa w Bordeaux, zajmował się prawem publicznym (we Francji jest to prawo konstytucyjne, państwowe i administracyjne), autor wielu dzieł, m.in.: „Państwa, prawa obiektywnego i

Starożytny Wschód - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Starożytny Wschód Dzieje ludzkości sięgają wielu setek tysięcy lat, badacze zakładają, że żyjący w odległych czasach człowiek był istotą myślącą (homo sapiens), rozumującą w sposób podobny, jak ludzie na wyższych szczeblach cywilizacyjnych. Człowiek prehistoryczny (w określonym czasie) nabył zdolno...

Teoria prawa w nazistowskich Niemczech i faszystowskich Włoszech - wyk...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008

Teoria prawa w nazistowskich Niemczech i faszystowskich Włoszech: krytyka legalizmu i legitymizmu władzy państwowej: Wiadomo, że faszystowscy doktrynerzy, przywódcy z niechęcią spoglądali na kwestie prawa, na instytucje prawne, preferując bar...

Teoria prawa w ZSRR - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Teoria prawa w ZSRR i w państwach „realnego socjalizmu”: Rewolucja komunistyczna definitywnie zrywała z dawnym porządkiem prawnym, wyrazem tego były m.in. pierwsze akty władzy radzieckiej. Wprowadzono m.in. sądy ludowe, nakazano stosować wyłą...