Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 40

Europejski Bank Inwestycyjny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 469

Europejski Bank Inwestycyjny (skład i zadania). Skład: Rada Gubernatorów składająca się z ministrów finansów wszystkich państw członkowskich, Rada Dyrektorów (Rada Administracyjna, 26 dyrektorów, 13 zastępców (?)), której prze...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (powstanie i skład). Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich został utworzony na mocy Traktatu paryskiego z 1952 r. Organem orzekającym wszystkich Wspólnot stał się na mocy Umowy w sprawie wspólnych instytucji z 25 marca 1957 r. Skład: jeden sędzia z każd...

Funkcje organizacji międzynarodowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Funkcje organizacji międzynarodowych. regulacyjne - jest to proces tworzenia norm, wzorców o charakterze moralnym, politycznym czy prawnym, mających kształtować postępowanie uczestników stosunków międzynarodowych odpow...

Geneza systemu bezpieczeństwa europejskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 322

Geneza systemu bezpieczeństwa europejskiego. Idea zwołania KBWE narodziła się w latach 60-ych w związku z koniecznością przezwyciężenia i osłabienia rywalizacji polityczno - wojskowej między państwami Układu Warszawskiego i NATO. Politycy...

Grupy polityczne frakcje Parlamentu Europejskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Grupy polityczne frakcje Parlamentu Europejskiego. Deputowani w Parlamencie Europejskim zasiadają nie w grupach narodowych, a według ogólnoeuropejskich frakcji politycznych, skupiających główne partie polityczne działające w państwach członkowskich UE. Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim S...

Jednolity Akt Europejski-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Jednolity Akt Europejski (JAE). podpisany 17 i 28 (Włochy, Grecja i Dania) lutego 1986 roku, wszedł w życie 1.VII.1987 r, zawierał postanowienia wprowadzające zmiany do Traktatów założycielskich Wspólnot, jak i postanowienia kład...

Poszerzenia Wspólnot o nowe kraje członkowskie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Kolejne poszerzenia Wspólnot o nowe kraje członkowskie (rozwój terytorialny). I poszerzenie (22.I.1972 podpisano, 1.I.1973 wejście w życie): Dania, Irlandia, Wlk. Brytania, II poszerzenie (28.V.1979 podpisano, 1.I.1981 wejście w życie): Grecja, III poszerzenie (12.VI.1985 podpisano, 1.I.1986 wejś...

Komisja Europejska-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Komisja Europejska (skład i struktura wewnętrzna). Skład: od 1 listopada 2004 roku KE zaczęła urzędować w nowym składzie (25 członków, po jednym z każdego państwa członkowskiego). Polskę reprezentuje Danuta Hübner, która jest Komisarzem ds. ...

Komitet Ministrów-skład, struktura wewnętrzna, kompetencje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Komitet Ministrów skład struktura wewnętrzna kompetencje sposoby podejmowania decyzji. Skład: Ministrowie Spraw Zagranicznych państw członkowskich lub ich delegaci. Struktura wewnętrzna: zebrania 2 razy do roku na szczeblu ministrów, 2 razy na miesiąc na szczeblu ambasadorów, obok tego zebrania st...

Komitet Regionów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Komitet Regionów (skład i zadania). Skład: nie może przekroczyć 350 osób (obecnie jest 317); Polsce przyznano 21 miejsc; członkowie są wyznaczani przez rządy państw UE spośród polityków z okręgów miejskich lub regionów, reprezentantów wła...