Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 41

Kompetencje budżetowe Parlamentu Europejskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Kompetencje budżetowe Parlamentu Europejskiego. PE posiada uprawnienia budżetowe (wspólnie z Radą Unii Europejskiej). Należy do niego decydujący głos przy uchwalaniu tzw. wydatków nieobligatoryjnych, czyli nie wynikających z dyspozy...

Kompetencje Rady UE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Kompetencje Rady UE. koordynuje ogólną politykę gospodarczą państw członkowskich, posiada prawo podejmowania decyzji, przekazuje Komisji w przyjmowanych przez siebie aktach prawnych kompetencje do wykonywania ustanowionych przez siebie przepisów prawnych, jest ośrodkiem stanowienia wtórnego praw...

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych. utworzony 12 stycznia 1957 roku, składa się z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów, w jego skład wchodzi 315 przedstawicieli reprezentujących lokalne i regionalne władze lub funkcjonariuszy bezpośrednio odpowiedzialnych przed pochodzącymi z wyborów władzami...

Obywatelstwo UE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

Obywatelstwo UE (prawa i obowiązki obywateli). Obywatelstwo Unii zostało ustanowione przez Traktat z Maastricht. Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego staje się obywatelem Unii. Kwestia przynależności państwowej osoby do państwa członkowskiego jest rozstrzygana przez jego praw...

Ochrona praw socjalnych w systemie RE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Ochrona praw socjalnych w systemie RE. Europejska Karta Socjalna - chroni podstawowe prawa społeczne i ekonomiczne obywateli państw sygnatariuszy, podpisana 1961 w Turynie, obowiązuje od 1965, uzupełniona 1988; zawiera 19 zasad dotyczących zatrudnienia i warunków pracy, prawa związkowego, ochrony s...

Odwoływanie poszczególnych komisarzy a odwołanie całego składu Komisji...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Odwoływanie poszczególnych komisarzy a odwołanie całego składu Komisji. Członek Komisji kończy pełnienie swych funkcji w wypadku śmierci, upływu kadencji, dymisji lub rezygnacji. Dymisja następuje orzeczeniem ETS, na wniosek Rady lub Komisji, w stosunku do członka Komisji, który przestał spełniać w...

Organizacje koordynacyjne i ponadnarodowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Organizacje koordynacyjne i ponadnarodowe. Podział wg stopnia władzy organu międzynarodowego w stosunku do państw członkowskich: o charakterze koordynacyjnym - cechą charakterystyczną jest uzgadnianie działań poszczególnych krajów w procesie realizacji celów organizacji w ramach prowadzonych przez...

Organizacje międzyrządowe koordynacyjne a organizacje ponadnarodowe-op...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Organizacje międzyrządowe koordynacyjne a organizacje ponadnarodowe. Koordynacyjne - państwa muszą wyrazić zgodę na podjęcie uchwały prawodawczej jednomyślnie, uzgadnianie działań poszczególnych krajów w procesie realizacji celów organizacji w ramach prowadzonych przez państwa członkowskie konsulta...

Organy i instytucje OBWE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2065

Organy i instytucje OBWE. spotkania na szczycie szefów państw i rządów - odbywają się zasadniczo co 2 lata, określają one strategiczne priorytety OBWE i zapewniają konsultacje polityczne na najwyższym szczeblu politycznym, konferencje przeglądowe, Rada Ministerialna - rada ministrów spraw zagrani...

Organy organizacji międzynarodowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

Organy organizacji międzynarodowych. Ze względu na charakter członków rozróżniamy następujące rodzaje organów (rodzaje organów organizacji międzynarodowych): organy międzyrządowe - możemy je podzielić na walne zgromadzenie (wszyscy stali członkowie danej organizacji reprezentowani przez przedstawi...