Funkcje organizacji międzynarodowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje organizacji międzynarodowych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Funkcje organizacji międzynarodowych. regulacyjne - jest to proces tworzenia norm, wzorców o charakterze moralnym, politycznym czy prawnym, mających kształtować postępowanie uczestników stosunków międzynarodowych odpowiednio do przyjętych regulaminów; w sferze wewnętrznego funkcjonowania organizacji oznacza to tworzenie prawa wewnętrznego, natomiast w sferze zewnętrznej - np. współtworzenie norm prawa międzynarodowego;
operacyjne - proces bezpośredniego świadczenia przez organizację międzynarodową usług w oparciu o jej własne decyzje oraz przy pomocy zasobów ludzkich i materialnych będących w jej dyspozycji; w sferze wewnętrznej organizacji będzie to oznaczać m.in. utrzymanie porządku, zarządzanie majątkiem, prace badawcze; natomiast w sferze zewnętrznej - np. operacje NZ na rzecz utrzymania pokoju, tworzenia pokoju, wymuszania pokoju oraz usługi o charakterze technicznym, niesienie pomocy w sytuacji klęsk żywiołowych lub wojny;
kontrolne - proces ustalania stanu faktycznego oraz konfrontowania go z treścią norm i wzorców w celu przystosowania do nich postępowania uczestników stosunków międzynarodowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz