Uniwersytet Rzeszowski - strona 47

note /search

Mięsa kulinarne - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Mięsa kulinarne Uczta to łatwe do przyrządzenia produkty o gwarantowanej jakości. Wyselekcjonowane mięso wieprzowe i wołowe pochodzi od zwierząt z polskich hodowli, jest nieprzetłuszczone, kruche i soczyste. Co ważne dla klientów - możliwa jest identyfikacja jego pochodzenia. Produkcja prowadzona j...

Wpływ na decyzję respondentów przy wyborze studiów - dane.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Największy wpływ na decyzję respondentów przy wyborze studiów mają: Lp. Osoby lub czynniki suma odp. procent 1 rodzina 30 21% 2 przyjaciele 9 6% 3 znajomi 10 7% 4 nauczyciele ze szkoły 1 1% 5 masmedia 2 1% 6 sam maturzysta 88 63% Tabela: opracowanie własne Wykres: opracowanie własne Jak wyni...

Płaszczyzny bezpieczeństwa - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

Płaszczyzny bezpieczeństwa Przebiegi obróbki, w których występują powtarzające się często przebiegi, takie jak wiercenie otworów lub frezowanie zagłębień, są zapamiętywane jako tzw. cykle ob...

Warunki kredytowania - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt: właściciele lub zarządcy budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, niezależnie od statusu prawnego, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych jednos...

Pojęcie zarządzania ryzykiem - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1190

Pojęcie zarządzania ryzykiem określić można jako zespół świadomie podejmowanych, kompleksowych działań, których celem jest możliwe, efektywne, ograniczenie ryzyk w kontekście ograniczenie jego potencjalnych skutków, jak też ponoszonych wydatków. Celem zarządzania ryzykiem jest dążenie do utrzymania...

Przedsiębiorstwo w układzie funkcjonalnym - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Przedsiębiorstwo w układzie funkcjonalnym oznacza, że prowadzi stałą działalność gospodarczą w celach zarobkowych zgodnie z prawem. Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym to zespół środków produkcji, których celem jest prowadzenie celów gospodarczych np. budynki, maszyny, urządzenia. Przedsię...

Sposoby rekrutacji - badania i analiza.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Respondent bierze pod uwagę również miasto, w jakim znajduje się uczelnia. Lp. przywiązanie wagi do miasta liczebność liczebność skumulowana procent procent skumulowany 1 zdecydowanie tak 30 30 30% 30% 2 raczej tak 53 83 53% 83% 3 nie 4 87 4% 87% 4 raczej nie 12 99 12% 99% 5 brak odp. 1...

Stawki podatku VAT na podstawie towaru i usługi - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Stawki podatku VAT na podstawie towaru i usługi nabywane do produkcji rolnej: # 3% - środki do produkcji rolniczej (nawozy, środki ochrony roślin, pasze, sznurek do maszyn rolniczych, itp.), - materiał siewny i hodowlany, - sadzonki do nas...

Ustawianie przyrządu przy ostrzeniu frezów o śrubowej linii ostrzy - w...

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1316

Ustawianie przyrządu przy ostrzeniu frezów o śrubowej linii ostrzy: Wprowadzenie: Przy ostrzeniu narzędzi o ostrzach skośnych należy uwzględnić różnicę między kątami normalnymi  n i γ n mierzonymi w płaszczyznach prostopadłych do krawędzi skrawających oraz kątami czołowymi  c i γ c mierzonymi w p...

Wartość majątku trwałego - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Wartość majątku trwałego: Ziemia - 53010 zł Budynki - 45978 zł Maszyny do produkcji zwierzęcej - 1 767,5 zł Maszyny do produkcji roślinnej - 131 876 zł Wartość maszyn rolniczych (ogółem) - 133 643,5 Planowanie produkcji roślinnej . Rośliny Powierzchnia uprawy ha Plon główny i uboczny Plon w dt z h...