Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - strona 2

note /search

Historia polityczna Polski XX wieku - pojęcia - Komandosi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2492

Komandosi - określenie dla działającego w latach 60. XX wieku środowiska skupionego wokół Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, głównie Adama Michnika, Teresy Boguckiej, Jana Grossa, Jakuba Karpińskiego, Barbary Toruńczyk, Ireny Grudzińskiej i innych studentów. Nazwani zostali tak od opanowywania ...

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1540

„Popiół i diament” - Andrzej Wajda „Dziady” - A. Marek Drążewski „Krzyżacy” - Aleksader Ford „Potop” - Jerzy Hoffman „Ogniem i mieczem” - Jerzy Hoffman „Sami swoi” - Sylwester Chęciński, Gerard Zalewski „Tam i z powrotem” - Wojciech Wójcik „Bolek i Lolek” - Michał Waszyński (1936) „Zły” - Mari...

Czynności procesowe - pojęcie i wymagania procesowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 980
Wyświetleń: 3073

Czynności procesowe- uświadomione i celowe zachowania się podmiotów postępowania cywilnego.Podejmowane na podstawie przewidzianych przez obowiązującą ustawę procesową uprawnień lub w wypełnianiu obowiązków procesowych, w formie procesowej i dla wywołania określonych skutków prawnych, rów...

Wpływ reformacji i kontrreformacji na oświatę i wychowanie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 3759
Wyświetleń: 6818

ZAJĘCIA 3- WPŁYW REFORMACJI I KONTRREFORMACJI NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE W EUROPIE I W POLSCE Reformacja i kontrreformacja w Europie (Luter, Filip Melanchton, Jan Szturm). Gimnazja humanistyczne w Elblągu, Gdańsku i Toruniu. Szkoły kalwińskie, luterańskie i ariańskie. I Reformacja i kontrreformacja w ...

Komisja Edukacji Narodowej - pigułka.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 2688
Wyświetleń: 5432

ZAJĘCIA 5- KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ Powstanie komisji, członkowie, etapy działalności. Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Główne obszary działalności Komisji. Podsumowanie: sukcesy i porażki Komisji. 1. Powstanie i zadania Komisji Głęboki wstrząs wywołany w całym narodzie przez pierwszy rozbiór ...

Pedagogika pozytywizmu warszawskiego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2548

ZAJĘCIA 8- PEDAGOGIKA POZYTYWIZMU WARSZAWSKIEGO Główni przedstawiciele: Aleksander Świętochowski, Henryk Wernic, Piotr Chmielowski, Adolf Dygasiński, Bolesław Prus, Aniela Szycówna, S. Karpowicz. ALEKSANDER HENRYK ŚWIĘTOCHOWSKI (1849-1936 albo 38) Polski pisarz, filozof, historyk, aforysta , kryty...

Oświata na terenach zaboru pruskiego i rosyjskiego po 1830 roku - Woło...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1855

ZAJĘCIA IX - OŚWIATA NA TERENACH ZABORU PRUSKIEGO I ROSYJSKIEGO PO 1830 ROKU - WOŁOSZYN: EWARYST ESTKOWSKI I JEGO STANOWISKO PEDAGOGICZNE (ze „Szkoły Polskiej”): Czy potrzeba uczyć historii pedagogiki po seminariach? Jest rzeczą najciekawszą i zastanowienia godną, że wszyscy prawie w uczeni osiwial...

Opracowane zagadnienia - Kodeks Hammurabiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 3227

Starożytność Kodeks Hammurabiego - XVIII w p.n.e. 282 artykuły, cechy: talion: klasyczny (dla równych klasowo)i odzwierciedlające kary (np. ocięcie języka za fałszywe zeznania); małżeństwo jako umowa; prawo jako porządek boski, kazuistyka, niewolnik to przedmiot. Ustawodastwo Egiptu i Mezopotamii ...

Opracowane zagadnienia 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 3297

Ewolucja prawa starego testamentu od krwawej zemsty do publicznego wymiaru sprawiedliwości. Ogólna charakterystyka despotii wschodnich Rozciągały się na wielkich przestrzeniach, dominowała gospodarka związana z eksploatacją ziemi. Gospodarka opierała się na pracy niewolników Na czele państwa sta...

Opracowanie Sójki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 3003
Wyświetleń: 4389

HISTORIA PRAWA ŚREDNIOWIECZE I CZASY WCZESNONOWOŻYTNE prawo feudalne - ewolucja od form prymitywnych, charakterystycznych dla okresu rozpady wspólnot rodowo-plemiennych i powstawania organizmów państwowych, do prawa wysoko rozwiniętego niewielkie znaczenie prawa rzymskiego we wczesnej fazie rozwoju...