Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 94

Nurty, ważne pojęcia - nurt scjentystyczny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1764

wykład 2 socjologa nurty: nurt scjentystyczny : (nauka pozytywna) A. Comte - I stadium - boski - etap teologiczny - II stadium - metafizyczny - wyższe siły, prawa natury - III stadium - pozytywny - naukę bada się poprzez fakty. W poł. XIX w. powstała socjologia jako nauka. Nurt humanistyczny ...

Centralizacja + zmiany lata 50-60 - system prasowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Media w Polsce_w4 23-03-07 by dee & cunia -okres centralizacji od 15 XII 1948 -okres fragmentu zmiany 56-57 (zmiany popaździernikowe) 15 XII 1948- zjazd PPR i PPS, zjednoczenie, ale tak naprawdę zaczęło się ono dużo wcześniej SYSTEM PRASOWY Bardzo silnie związany z systemem politycznym, m...

Ruchy kontrkultury - notatki z zajęć

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Mirosław Ustrzycki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1638

w notatkach tych zostały przedstawione następujące ideologie: Nowa lewica, feminizm, ruch LGBT, subkultura punk, skinheadzi oraz alterglobaliści. Każda ideologia została opisana genezą powstania, najważniejszymi przedstawicielami oraz ogólnymi zał...

Historia myśli społecznej i socjologicznej - notatki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Katarzyna Warminska
 • Historia Myśli Socjologicznej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3178

Z notatki dowiemy się również jaki wpływ na myśl społeczną miały takie postaci jak: Konfucjusz, Platon oraz Lao-Tsy. (…) … się dwie teorie: TEOKRATYCZNA I DEMOKRATYCZNA  doprowadziło to do zmiany ustroju w REPUBLIKĘ. W tym okresie wystę...

Test zaliczniowy z chemii budowlanej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Chemia budowlana
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3829

Kolokwium składa się z 25 pytań "a,b,c,d" i obejmuje takie zagadnienia jak: izotopy, wiązanie wodorowe, dlaczego woda jest dobrym rozpuszczalnikiem, miara twardości wody, wapno hydratyzowane, gaszenie wapna, cechy metali, zjawis...

Program To Lubię !

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1281

To lubię! Opracowany przez Marię Jędrychowską, Zofię Agnieszkę Kłakównę, Halinę Mrazek i Martę Potaś. Założeniem programu jest przygotowanie ucznia do świadomej i wartościowej pracy w liceum i aktywności kulturowej w dorosłości . Celem nadrzędnym działań polonistycznych jest pomoc w kształtowani...

Strategia - istota, cele i rodzaje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Cabała
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1449

1. Wprowadzenie do strategii. Koncepcja strategii - termin strategia wywodzi się z wojskowości. Encyklopedia Popularna definiuje strategię następująco: „ strategia to część sztuki wojskowej obejmującej teorię i praktykę przygotowania i prowadzenia wojny. W starożytnej Grecji

Model systemu produkcji w gospodarce rynkowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1337

Model systemu produkcji w gospodarce rynkowej I. SYSTEM PRODUKCYJNY. System produkcyjny który wybrałyśmy funkcjonuje w firmie Magnetii Marelli Poland S.A. z siedzibą główną w Poznaniu. Firma ta jest znanym producentem części do samochodów marki FIAT. Przedsiębiorstwo posiada swój oddział w Sosno...

Analiza strategiczna - spółka wielobranżowa - przykład

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza strategiczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1652

I. RYS HISTORYCZNY. 2 1.1. Wstęp 2 1.2. Przedmiot działalności Spółki. 3 1.3. Misja i cele Spółki. 4 1.3.1 Misja Spółki. 4 1.3.2. Cel strategiczny. 4 1.4. Struktura organizacyjna. 5 2.1. Analiza makrootoczenia. 6 3.1. Ocena firmy metodą SWOT. 12 3.2. Wnioski analizy SWOT. 13 4.1. Analiza ...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

STANOWISKO NEGOCJACYJNE Dla określenia ram czasowych procesu harmonizacji i implementacji prawa wspólnotowego, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 31 grudnia 2002 roku za datę gotowości Polski do członkostwa do Unii Europejskiej. Polska akceptuje i wdroży całość prawa wspólnotowego w obszarze ...