Nurty, ważne pojęcia - nurt scjentystyczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nurty, ważne pojęcia - nurt scjentystyczny - strona 1 Nurty, ważne pojęcia - nurt scjentystyczny - strona 2

Fragment notatki:

wykład 2 socjologa
nurty:
nurt scjentystyczny : (nauka pozytywna) A. Comte
- I stadium - boski - etap teologiczny
- II stadium - metafizyczny - wyższe siły, prawa natury
- III stadium - pozytywny - naukę bada się poprzez fakty. W poł. XIX w. powstała socjologia jako nauka.
Nurt humanistyczny - sprzeciwia się n. sc. MAX WEBER, G. HEAD
Człowiek jest indywidualną jednostką, te jednostki tworzą całość, ludzie wpływają na siebie wzajemnie. St. Ossowski - „osobliwość” nauk społecznych, badamy konkretnych ludzi, nie można sprowadzić faktów do ogólnych wzorców.
Znaniecki - badać ze współczynnikiem humanistycznym
dzisiaj aktualny jest ten nurt.
Podejścia - indywidualizm - holizm (podejście całościowe względem człowieka, społeczeństwa)
metody stosowane przez socjologię
- naturalizm ↔ antynaturalizm rezultaty badań społecznych:
- obiektywizm ↔ wartościowanie w dzisiejszej socjologi pada akcent na - ROZUMIENIE - MAX WEBER - PRZEMIANY SPOŁECZNE (takie cechy jak: niestabilność, chaos) U. BECK „ społeczeństwo ryzyka
socjologia sięga do osiągnięć innych nauk/ dyscyplin (psychologia, filozofia, lingwistyka), przysłów, przekazów
POJĘCIA ZWIĄZANE Z SOCJOLOGIĄ:
GRUPA SPOŁECZNA: dwie lub więcej jednostek między którymi zachodzi więź społeczna.
A ____________B diada
A_____________B
triada - więcej interakcji
C WIĘŹ SPOŁECZNA
- obiektywna- wynika z czynników: wiek, płeć, miejsce zamieszkania. Zawód
- subiektywna - wyznanie religijne, naród, kultura
- behawioralna - np. protesty, manifestacje, zebrania
ZBIÓR/ AGREGAT - określona liczba osób, ale nie łączy ich żadna więź społeczna, najczęściej cechy biologiczne, ich łączą ale mogą się przekształcić w grupy społeczne.
GRUPY SPOŁECZNE - PODZIAŁ
- na wielkość 1. małe - każdy z każdym może bezpośrednio się kontaktować np. rodzina
2. duże - potrzebne pośrednictwo jakiegoś medium np. partie pol
- na więź 1. formalne - bezosobowe, przeważa tu więź bezosobowa
2. nieformalne - więzi osobiste przeważają
- stopień trwałości 1. trwałe - międzypokoleniowe, rodzina naród
2. sporadyczne - w związku z jakimś wydarzeniem audytorium
- charakter członkostwa 1. automatyczne np. rodzina
2. dobrowolne - wszędzie tam gdzie się zapisujemy


(…)

… w. odniesienie do:
- rodzina
- grupa rówieśnicza
- grupa sąsiedzka
Jest to grupa mała, są pierwszymi grupam kiedy przychodzimy na świat, stanowi uproszczony model stosunków społecznych. Występuje we wszystkich społeczeńśtwach
RODZINA:
główny cel: prokreacja, socjalizacja również
ulega zmianie, dzisiaj- mała, nuklearna: rodzice + dzieci, duża - wielopokoleniowa
Model z patriarchalnej na partnerską (coraz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz