Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 55

Francja w okresie Monarchii Lipcowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Francja w okresie Monarchii Lipcowej- w okresie 1830 - 48 w państwie francuskim panowała tzw. monarchia lipcowa (królestwo typu burżuazyjnego - monarcha z woli narodu). W owych okresie szybko rozwijały się we Francji różne gałęzie przemys...

Kodeks Napoleona - Zamach Ludwika Napoleona

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Kodeks Napoleona- zespół przepisów i norm prawnych prawa cywilnego wprowadzony we Francji w 1804 roku przez Napoleona Bonaparte. Była to pierwsza wielka kodyfikacja prawa franc...

Oznaczanie P - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Oznaczanie P Metoda wagowa Polega na strąceniu P w postaci fosforamolibdenu chinaliny i wagowym oznaczeniu wytrąconego osadu. Metodę tą poprzedzoną mineralizacją próbki na sucho zalecają polskie normy dla miesa i jego przetworów. Metoda spektofotowmetryczna Polega na przeprowadzeniu ortofosforanu(V...

Alergia pokarmowa - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zbigniew Marzec
 • Alergie pokarmowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1505

Alergia pokarmowa zespół objawów narządowych i/lub układowych powstałych w organizmie ludzkim w następstwie spożycia pokarmu (-ów) lub związków do niego dodanych, będących wynikiem nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej ustroju: -od 5 do 8% dzieci, -od 1 do 3% dorosłych. Alergeny powietrznopo...

Afera Dreyfusa - oficer

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Afera Dreyfusa (lub Sprawa Dreyfusa) - polityczny skandal we Francji pod koniec XIX wieku, który stał się przyczyną kryzysu politycznego i społecznego, pociągając za sobą poważne zmiany w ż...

Emancypacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1435

Emancypacja, (emancipatio), uwolnienie się od zależności, ucisku, przesądów itp., równouprawnienie. Emancypacja kobiet, uzyskiwanie przez kobiety równych z mężczyznami praw majątkowych i politycznych oraz dostępu do wykształcenia i prac...

Żywienie w przewlekłych chorobach wątroby bez encefalopatii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Żywienie w przewlekłych chorobach wątroby bez encefalopatii Zalecenia żywieniowe: - dieta powinna być indywidualnie dostosowana do stanu chorego i fazy choroby, - żywienie w chorobach wątroby nie zależy od jednostki chorobowej, lecz od stopnia wydolności tego narządu i od występujących zaburzeń m...

Systemy opieki i wsparcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Elżbieta Ozga
 • Systemy opieki i wsparcia w Polsce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

System opieki i wsparcia w Polsce wykład 1 ROZWÓJ FORM OPIEKI I POMOCY NA PRZESTRZENI WIEKÓW Pomoc jest zjawiskiem pragmatycznym (pomagamy oczekując pomocy zwrotnej) Opieka była wcześniej niż pomoc. Opieka wywodzi się z instynktu, ROZWÓJ FORM OPIEKI Forma opieki - Chów, - Samopomoc osobnicza...

Filozofia - granice poznania, wiedza, prawda...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Konrad Banicki
 • Filozofia z elementami logiki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Pytanie o granice poznania: – czy podmiot poznający może w akcie poznannia wyjść poza siebie, czy może przekroczyć własne granice : mamy jakieś ja, podmiot poznający: bez niego poznanie nie istnieje ALE podczas czynności poznawczych zwracamy się do świata zewnętrznego – przedmiot transcendentny ...

Procesy poznawcze II

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Wanda Osikowska
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Deprywacja sensoryczna: kiedy zachodzi drastyczne ograniczenie w zakresie jednego lub więcej zmysłów. Ujemny wpływ braku bodźców jest podobny do charakteru zmian zachodzącyh podczas dużego natężenia tych samych bodźców Słyszenie kierunkowe: przy wyższych częstotliwościach nie kierujemy się różn...